Hva er en Grant Of skifterett?

December 7  by Eliza

Det bevilges tinglysing er en rettskjennelse som autoriserer en person til å gjøre opp boet etter en person som har dødd. Det er utstedt når en person dør med en gyldig vilje på plass. Personen som mottar denne typen tilskudd fungerer som en fullbyrder, eller personlig representant, til personen som døde, avdødes. England, Canada og Australia er blant nasjonene som vil utstede denne rekkefølgen gjennom skifteregistre som et middel til å bosette eiendommer. USA har skifterett som angir lignende bestillinger for å muliggjøre bosetting av eiendommer.

En person utpekt som en fullbyrder i en vilje må søke om tilskudd på skifterett. En skifterett er ansvarlig for utstedelse tilskudd for representasjon å aktivere bosetting av eiendommer. Dette rettskjennelse er en type bevilgning på representasjon. En skifterett vil utstede et stipend når en avdøde har en gyldig vilje og navn en person eller personer til å tjene som en fullbyrder. En fullbyrder kan få skjemaer for å søke om for ordren fra et skifte registret kontor.

Arvtakere som søker om et tilskudd på tinglysing kan være lurt å vurdere å ansette en tinglysing advokat for å hjelpe til med prosessen. En advokat kan bidra til at skjemaene er gjennomført på riktig måte, og han eller hun kan også sørge for at gjeldende avgifter er riktig beregnet og betalt. Det er spesielt gunstig for arvtakere å sikre bistand av en advokat ved avregning store eiendommer, spesielt når byrder er ukjent med søknadsprosessen og plikter å administrere en eiendom. En advokat kan også hjelpe en utøver ta tiltak for å unngå eller minimere trusselen om søksmål om fordeling av boet.

Ved mottak av en søknad, vil skifterett gjennomføre et intervju av søkeren for å bekrefte informasjon og avgjøre om å utstede en bevilgning på Skifte. Etter en fullbyrder mottar et stipend, kan han fortsette å samle eiendeler i boet og foreta utdelinger i samsvar med viljen til avdødes. Byrder må respektere eventuelle lovverk som regulerer fordelingen av eiendeler som tilhører en eiendom. For eksempel kan jurisdiksjoner krever at byrder gi varsel til stønadsmottakere av viljen før du gjør distribusjoner. Dette gir mottakerne en mulighet til å bestride testamentet eller heve andre juridiske utfordringer før er borte aktiva i boet.

  • Det bevilges tinglysing er en rettskjennelse som autoriserer en person til å gjøre opp boet etter en person som har dødd.