Hva er en guide Skrue?

August 25  by Eliza

En guide skrue er en skrue som sørger for en del av en maskin til å utføre visse begrensede bevegelser for at maskinen skal fungere ordentlig. En vanlig anvendelse for en guide skrue er å tillate en gjenstand å rotere, for eksempel et hjul eller gear. En guide skrue kan også tillate en del av en maskin til å bevege seg opp og ned i begrenset grad.

Disse skruene kan brukes i mange miljøer. De kan bli funnet på vanlige mekaniske produkter, slik at en rotor å slå ordentlig. Styreskruene er ofte nødvendige komponenter på store industrimaskiner. De er også brukt i medisinske situasjoner. I disse scenariene en guide skrue tillater kirurger å utføre presise handlinger på en pasient ved hjelp av lengde og threading av føringsskruen for å unngå feil i et kirurgisk inngrep.

En vanlig anvendelse for en guide skrue er å lage et hull i et materiale og deretter bli fjernet for å tillate at den nøyaktige innsetting av en skrue senere i monteringsprosessen. En erstatning for denne metoden kalles en skrue guide. Dette er et lite verktøy som brukes for å sikre at en skrue som går inn i arbeidsstykket i den ønskede vinkel og dybde.

Begge drevet øvelser og konvensjonelle skrutrekkere kan brukes med skru guider. De er spesielt nyttig med drevet øvelser som hastigheten og kraften til en motorisert drill kan forsterke hva som ville være en fixable menneskelige feil inn i en feil som skader arbeidet stykke utover reparasjon. Potensialet for kostbare feil gjør skrueskinnene essensielt for bruk i en produksjonsinnstillingen.

Skrue guider er generelt tilgjengelig i sett. Disse har hull av ulik diameter for å matche de ulike mulige skruer som senere kan nettopp satt inn i arbeidsstykket. Noen ganger kan en innebygd linjal er inkludert for å ytterligere hjelpe arbeideren gjør velge riktig diameter på borekronen og dybde til å bore. Enhver skrue, inkludert en guide skrue, kan føres inn i ett av disse hull.

Både styreskruer og skru guider er tilgjengelig for kjøp på jernvareforretninger og på nettet. Noen online maskinvareprodusenter tillate bulk beløp som skal kjøpes til rabatterte priser. Dette kan være fordelaktig dersom det er beregnet å bli brukt i et produksjonsmiljø. Enten den brukes i en fabrikk eller i et hjem basert butikk både styreskruene og skru guider er nyttige enheter som forbedrer presisjon når du bruker mekaniske enheter.

  • Drevet øvelser kan brukes med skru guider.