Hva er en Hydroxyl?

May 17  by Eliza

Hydroksyl er sammenføyning av to atomer, en av hydrogen, og en av oksygen, som virker som en enkelt enhet gjennom kovalent binding. Det kan foreligge enten som en nøytral del av et større molekyl eller kan være mer løst holdt i ionisk form, bærer en ekstra elektron som ligger på sin oksygen. Begge varianter av hydroksyl er ganske reaktiv og nyttig til apoteket. Hydroksyl er helt avgjørende for livet.

Alkalimetallioner som inneholder natrium eller kalium danne sterke kjemiske baser når festet til hydroksylioner. Noen eksempler på disse er natrium- hydroksyd og kaliumhydroksyd. Navneendringen til hydroksid gjenspeiler det faktum at ved oppløsning i vann, bærer oksygen den ekstra elektron som er nevnt ovenfor.

Hydroksyder nøytralisere syrer for å danne forbindelser som kalles salter. Et molekyl vann dannes også. Således reagerer natriumhydroksyd med saltsyre til dannelse av vanlig salt og vann.

I organisk kjemi, er hydroksylgruppen del av strukturene av alkoholer, sukker og fenoler. Som i tilfellet med uorganiske syre-base-reaksjoner, bibringer hydroksyl et mål på reaktiviteten til organiske forbindelser, slik at kjemisk forandring. To molekyler av etanol, alkohol funnet i vin og øl, kombineres ved dehydrering for å produsere et molekyl med eter, som ble brukt i det 19. århundre kirurgiske prosedyrer. Organiske forbindelser som inneholder to hydroksylgrupper per molekyl reagere med de som inneholder to syregrupper for å danne polyesterester som benyttes i flasker, dekk, tøy og tekstiler.

En meget spesiell kapasitet av hydroksylgruppen er dens evne til å danne svake hydrogenbindinger i tillegg til sin kovalent binding med oksygen og dens binding til andre atomer gjennom oksygen. I vann, disse hydrogenbindinger dannes mellom hydrogenatomet og andre nærliggende atomer. Oksygenatomet deltar også. En krystall av oppløselig fast stoff, slik som sølvnitrat, hvis den plasseres i rent vann, vil oppløses raskt delvis fordi hydrogenatomer slepebåten på de ytterste nitrationer og oksygenatomer slepebåten på sølvioner.

Ikke i noe område er hydroksyl viktigere enn for levende organismer. Hydrogenbindinger påvirke avstand og konfigurasjon av omkringliggende molekyler. Ved å snu til is, vedtar vann en mindre tett struktur enn flytende vann. Dette betyr at is er lettere enn vann, slik at det flyter på vann.

Hvis frosset vann var mer tett enn sin flytende form, slik tilfellet er for de fleste stoffene, ville det fryse og vask og aldri få solstrålene å tine igjen. Væsken som holdt seg over isen ville gjenta prosessen. Til slutt, ville mange bassenger med vann blitt fast is.

I tillegg er uorganisk molekyl vann livsoppholdende. Vann inneholder størst andel av hydroksyl av enhver forbindelse. En annen kjemisk helt avgjørende for liv er DNA, noen ganger kalt "tråd av livet." DNA har som ryggrad i sin struktur, lange kjeder avledet fra hydroksyl-inneholdende sukkerarter og hydroksyl-inneholdende fosfatgrupper.

Disse er sukkere og fosfatgrupper er forbundet ved hjelp av esterbindinger, som også stammer fra hydroksylgrupper. DNA bestemmer og inneholder de fleste av de arvelige egenskapene til planter og dyr, inkludert mennesker. Således er en hydroksylgruppe en av de mest viktige strukturer som finnes i laboratoriet og i naturen.