Hva er en hylle Offering?

January 14  by Eliza

Hylle tilbud er registreringer av nye verdipapir problemstillinger som er utarbeidet i forkant av den faktiske datoen for utgivelsen, slik at utstederen for å holde aksjene inntil markedet er mest gunstig. Noen ganger referert til som en hylle registrering, kan en hylle offeret være registrert så mye som to år i forveien. I de fleste land, statlige etatene satt de spesifikke retningslinjer for registreringen og nøyaktig tidsramme at de registrerte aksjene kan holdes tilbake før de må plasseres på markedet.

Mens mange bedrifter velger å strukturere en hylle offer med ideen om å holde aksjene til markedets etterspørsel etter disse aksjene er høy, er det mulig å slippe aksjene helst selskapet ønsker. For eksempel kan en bedrift velge å frigi en hylle offer forut for sin interne planen som et middel for å skaffe midler til et nytt prosjekt som ikke er inkludert i den nåværende yearâ € ™ s budsjett. Skulle erfaring fra næringslivet en midlertidig nedgang i salgsinntekter, aksjene som inngår i tilbudet kan også bli gitt ut som et middel til å gi driftskapital som vil tidevannet virksomheten gjennom den midlertidige nedgangen i salget.

I mange land som tillater en hylle som tilbyr å være registrert, vil selskapet ha inntil to kalenderår fra den datoen for registrerings å faktisk plassere aksjene på det åpne markedet. Dette gjelder i USA, hvor den Securities and Exchange Commission (SEC) har to hele år. I andre deler av verden, kan fristen være hvor som helst mellom ett og to år. Mens dette vindu av tid forblir mer eller mindre konstant i de fleste land, er det viktig å sjekke med en økonomisk profesjonell som er godt bevandret i dagens regelverk som gjelder for registrering og utstedelse av verdipapirer.

En hylle tilbudet gir en virksomhet med den maksimale mengden av kontroll over prosessen med å tilby aksjer til nye og eksisterende investorer. Ved å holde aksjene til akkurat rett tid, har selskapet alltid en ressurs tilgjengelig for bruk i tilfelle noen form for finanskrisen. Samtidig gjør offeret det mulig å raskt skaffe midler for alle typer ekspansjonsprosjekt som ikke ble redegjort for i bedriftsbudsjettet. Denne fordelen kan virksomheten til å gå videre med å åpne et nytt anlegg eller avgi et nytt produkt nå heller å måtte vente til budsjettet kan bli endret for å skaffe finansiering for dette prosjektet.