Hva er en import kvote?

June 28  by Eliza

En importkvote er en beskyttende tiltak som setter en fast kvote eller grense på antall enheter av en bestemt vare som kan bli importert innenfor et bestemt tidsrom. En kvote av denne typen er designet for å bidra til å opprettholde en rettferdig balanse i markedet, slik at innenlandske produsenter å konkurrere med produsenter som produserer varene utenfor landet. Kritikere har en tendens til å se importkvoten å gjøre mer skade enn godt, og hevdet at grensen fører til produksjon av sub-standard varer som er smuglet inn i landet ulovlig, og som gir innenlandske bedrifter med en urettferdig fordel i markedet.

I mange situasjoner er det import kvoten satt til en grense som er litt mindre enn det som er kjent som frihandel. Frihandel er en situasjon der den internasjonale handel av varer er ikke underlagt statlig intervensjon, og er avhengig av etterspørsel for å bestemme frekvensen av import og eksport knyttet til et bestemt produkt. Når kvoten er under frihandels nivåer, er det kjent som en bindende kvote, siden det effektivt binder muligheten til å importere varer over et visst antall for en periode. Når importkvoten er lik eller høyere enn dagens frihandel, er det kjent som en ikke-bindende kvote, fordi det gir mulighet for import basert på både dagens etterspørsel og anslagene for fremtidig etterspørsel.

Tilhengere av importkvoten føler denne tilnærmingen er nødvendig for å beskytte økonomien i nasjonen mottar varene. Plassere grenser gjør det mulig for en del av etterspørselen etter disse varene å bli møtt av produkter som produseres i landet, et trekk som bidrar til å sikre arbeidsplasser er gitt for borgere som er engasjert i produksjonen av disse varene. Samtidig bidrar tiltaket for å hindre innenlands eller importert varer fra overveldende forbrukermarkedet, og sørger for at forbrukerne har flere alternativer på hvilke produkter å kjøpe.

Kritikere mener at behovet for en importkvote for å beskytte forbrukernes interesser er unødvendig. Begrensning av mengden av varer som importeres har potensial til å begrense forbrukersteder, i stedet for å utvide dem. I tillegg kan de grensene faktisk har en negativ innvirkning på økonomien, ettersom forbrukerne kan betale en høyere pris for de lett tilgjengelige innenlandske varer, og dermed være i stand til å ha råd til andre typer produkter som de ellers ville kjøpe.

Mens det er uenighet om effektiviteten av importkvoten, er det ofte enighet om hvordan kvoten sammen til anvendelsen av toll avgifter på import. Vanligvis er tariff sett på som en mer effektiv måte å plassere grenser for tilsig av internasjonale varer uten å plassere utilbørlig motgang på produsenter som importerer varer. For mange, tariffer representerer den beste løsningen når det gjelder å opprettholde en sunn økonomi, og gir forbrukerne med en rekke kjøpsopsjoner, og i å fremme sunn konkurranse mellom leverandørene.

  • Kritikere hevder at begrensninger på import føre til substandard varer som blir smuglet inn i et land.
  • Importkvoter tillate innenlandske produsenter til å være i stand til å konkurrere med internasjonale produsenter ved å begrense antall varer som kan importeres.