Hva er en initializer i Java?

November 19  by Eliza

En initializer er en linje med kode (eller en blokk med kode) plassert utenfor noen metode, konstruktør, eller annen blokk med kode. Initializers utføres når en forekomst av en klasse er opprettet, uavhengig av hvilken konstruktør brukes til å opprette forekomsten.

De enkleste initializers er de som erklærer og initial felt. For eksempel:

klasse Class1
{
public int x = 0;
// Andre klasse konstruktører og medlemmer går her
}

Variabelen x er deklarert og initialisert til en verdi av 0 (null).

En initializer kan også være en kodeblokk innelukket i parenteser, som i dette eksempelet:

klasse PrimeClass
{
privat Scanner sc = new Scanner (System.in);
public int x;
{
System.out.print (
"Angi startverdi for x:");
x = sc.nextInt ();
}
}

Her er noen andre nuggets av informasjon om initializers:

  • Hvis en klasse inneholder mer enn én initializer blir initializers utføres i den rekkefølgen de vises i programmet.
  • Initializers utføres før eventuelle klasse konstruktører.
  • Selv inkludert alle initializers i begynnelsen av klassen er vanlig - før noen konstruktører eller metoder - dette bestilling er ikke et krav. Initializers kan dukke opp hvor som helst innenfor en klasse.