Hva er en innkjøpsordre Faktura?

January 18  by Eliza

En innkjøpsordre faktura er et dokument som brukes i forretningsmessige transaksjoner. Navnet på dette dokumentet stammer fra det faktum at en innkjøpsordrenummer er inkludert. Dette nummer vil deretter bli brukt gjennom hele varigheten av transaksjonen. Det er mulig å ha flere kjøpsordre fakturaer mellom kjøper og selger til enhver tid. Et slikt dokument kan benyttes for varer eller tjenester.

For en kontrakt for å være lovlig må det være et tilbud og en aksept. Utveksling av penger og varer mellom en kjøper og leverandør er en kontrakt. I en slik situasjon, kan bestillingen faktura bli sett på som et tilbud fordi kjøperen uttrykker en vilje til å kjøpe en viss mengde av visse varer til en viss pris. Leverandøren aksepterer ved å oppfylle pålegget, utstede en regning, og mottar betaling.

En innkjøpsordre faktura inneholder vanligvis mange biter av informasjon. Kjøperen bør klart være identifisert, inkludert hans kontaktdetaljer. I tillegg til dette, er det vanligvis en plass gitt for leveringsadressen siden bedrifter kan ha mer enn ett sted av drift. Innkjøpsordrenummeret er en svært viktig del av informasjonen som normalt finnes på eller nær toppen av dokumentet.

Den personen som gjør rekkefølgen bør være oppført på fakturaen. Spesielle vilkår som gjelder for transaksjonen er vanligvis inkludert. Ordren skal være grundig skissert inkludert navnene på elementer eller tjenester, mengde, SKU tall og priser. Kjøperen kan også beregne skatt, frakt og håndtering, og andre kostnader.

En innkjøpsordre faktura kan beskytte både kjøper og selger. På buyerâ € ™ s vegne, det er bevis for at han ba om et visst antall spesifikke produkter og var ventet å betale en bestemt pris. Hvis selgeren gir andre produkter eller tjenester, eller prøver å øke prisen, vil kjøperen ha et dokument som forteller om hans opprinnelige tilbudet. Selgeren er beskyttet fordi uten et slikt dokument kjøperen kunne be om varer og deretter nekter å godta eller betale for dem.

Mange innkjøpsordre fakturaer kan eksistere fordi en kjøper kan plassere nye ordrer før tidligere bestillinger er fylt. For eksempel si Charlieâ € ™ s Vedlikehold får en kontrakt for å erstatte et tak. Charlie kan bruke en kjøpsordre faktura å be forsyninger for jobben. Senere den dagen, kunne Charlieâ € ™ s Vedlikehold få en annen kontrakt for å reparere en dock. Forsyninger som trengs for denne jobben vil trolig bli plassert på en annen kjøpsordre faktura.

Dette understreker viktigheten av innkjøpsordrenummeret. Når de to parter kommuniserer, vil dette tall som regel benyttes for å eliminere forvirring. Dette inkluderer når spørringer er gjort om ordrestatus, når bestilling merknader sendes, og når regninger er utstedt.

  • En innkjøpsordre faktura kan beskytte både kjøper og selger.
  • En innkjøpsordre faktura inkluderer kostnadene for frakt.