Hva er en inspirerende høyttaler?

September 22  by Eliza

Inspirerende foredragsholdere er veltalenhet fagfolk som livnærer seg ved å levere taler ment å inspirere og oppmuntre menneskene lytting. Høyttalere av denne typen kan fungere i mange forskjellige innstillinger, som tilbyr foredrag rettet mot et bredt publikum eller til et nisjemarked innenfor en gitt bransje eller kultur. En høyttaler kan tilby seminarer eller workshops som følger talen, for en ekstra avgift.

Mange antar at en motiverende foredragsholder og inspirerende foredragsholder er de samme. Mens det er en rekke likheter mellom de to, fyller hver et bestemt behov. Generelt vil en motiverende foredragsholder forsøke å opplyse, informere, og kaller folk til en bestemt kurs av handlingen som et resultat av hans eller hennes presentasjon. Mens en inspirerende foredragsholder søker også å opplyse og informere, er det endelige objektet for å gi generell støtte som oppfordrer folk til å se på livet og holdninger på nye måter. Dermed ordene til den inspirerende foredragsholder også motivere, men er ment å oppmuntre folk til å bruke generelle prinsipper til sin egen situasjon i sine egne unike måter.

En av de miljøer hvor en inspirerende eller motiverende høyttaler kan blomstre er som hovedtaler på en business-konvensjonen, konferanse, eller en feiring som en pensjonisttilværelse middag. Avhengig av den generelle tonen i arrangementet, kan den inspirerende keynote speaker velger å gå med en seriøs tilnærming, eller holde talen noe lett og morsomt. Generelt er taler på arrangementer av denne type holdes på et kortere tidsrom enn andre innstillinger, ofte i området av tjue til tretti minutter.

For seminarer eller workshops, kan en inspirerende foredragsholder ta sentrum scene og fortsette med hans eller hennes presentasjon for alt fra tretti minutter til to timer. Avhengig av innstillingen kan høyttaleren tilby publikum et kort mellomspill på et strategisk punkt i presentasjonen, og deretter tilbake for å fullføre talen. En strategi av denne typen kan være spesielt nyttig ved at mellomspill kan være tidsbestemt til å skje like etter et sentralt punkt er gjort at taleren ønsker publikum til å ta bort fra arrangementet. Når alle er tilbake og bosatte seg i for resten av talen, kan taleren bygge på det punktet, bidrar til å forsterke viktigheten og øke sjansene for at publikum vil ta kjernen hensikten med talen bort med dem.

Det er ingen formell opplæring som er nødvendig for å bli en inspirerende foredragsholder. Visse ferdigheter er nyttig med denne typen karriere, for eksempel en kraftig talende stemme som bærer godt i store områder, sterke språkkunnskaper, herunder klare enunciation og et allsidig ordforråd, og evnen til å være komfortabel foran et publikum. De beste høyttalerne har evnen til å få kontakt med folk i salen ved å gjøre øyekontakt, bruk av gester og ansiktsuttrykk, og generelt trekke publikum inn i flyten av ordene talt av høyttaleren.

Som en karriere alternativet, å velge være en inspirerende foredragsholder kan være en lukrativ avgjørelse. Høyttalere som bygger opp sterke omdømme eller bli en anerkjent autoritet i et gitt område kan kommandere høye priser for opptredener på konferanser og andre høyprofilerte arrangementer. I tillegg til live events, et økende antall inspirerende foredragsholdere tilbyr også opptak av sine taler for salg, samt holde telefonmøter som er ment å motivere og inspirere folk som er villige til å betale en flat avgift for å delta på arrangementet.

  • Inspirerende foredragsholdere kan oppmuntre folk til å ta bedre valg av livsstil.
  • Inspirerende foredragsholdere er ofte vellykket som innledere på konferanser og kongresser.
  • Motiverende høyttalere er talentfull på kunst av motivasjon og inspirasjon.