Hva er en internasjonal ETF?

November 18  by Eliza

En internasjonal ETF, som står for Exchange-Traded Fund, er en type investeringsfond basert på aksjer i selskaper fra et bestemt land eller region. Ytelsen til fondet generelt er utformet for å tilsvare en viss grad med resultatene av landets økonomi. Investere i et internasjonalt ETF kan være en relativt enkel måte å investere i et land.

Det er noen viktige forskjeller mellom en internasjonal ETF og mer vanlige måter å investere som er knyttet til bestemte aksjemarkeder. Det ene er at de aksjene som utgjør fondet er alle fra et bestemt land eller region. Dette kan ikke være tilfelle med et produkt basert på en hel aksjemarkedet som kan inkludere aksjer fra utenlandske selskaper.

Det er også noen viktige skattefordeler til å investere i et internasjonalt ETF. For eksempel er det en tendens til å være færre bransjer, noe som betyr et mindre antall tilfeller når investor kan ha en skatteplikt. Dette er forsterket av det faktum at som regel er det færre uforutsigbare situasjoner som tvinger handler. I sin tur kan dette gjøre det lettere å forutsi når skatteforpliktelser vil oppstå, noe som gjør effektiv skatteplanlegging enklere.

En annen av de viktigste salgsargumentene for et internasjonalt ETF er at dens vekst eller nedgang vil trolig dele noen felles faktorer med investeringer i det amerikanske markedet. Dette bidrar til å unngå problemet at en investor som setter pengene sine i en rekke norske baserte indekser ikke vil få så mye mangfold; for eksempel hvis man innenriks indeksen faller under en aksjemarkedet nedgangen, er det en god sjanse for at andre innenlandske indekser vil også følge etter. Investere i internasjonale aksjer samt innenlandske aksjer kan bli sett på som å øke sjansene for å plukke en vinner. Selvfølgelig er det også mulig at innenlandske markeder kan gi gode resultater, men investor vil se disse gevinstene begrenset eller utryddet av utenlandske tap.

De spesifikke fordeler og ulemper ved en internasjonal ETF vil avhenge av sine spesielle omstendigheter og sminke. Som en generell regel, men mange markeder som omfattes av internasjonale ETF er mer volatile enn amerikanske markedene. Dette betyr at prisene har en tendens til å bevege seg opp og ned raskere og til større grad. Selv om dette betyr at de potensielle gevinster - og tap - kan være større, mange investorer ser dette som en ulempe som det gjør investeringene mindre forutsigbar og sikker. En annen ulempe er at kostnadsnivå, som er den delen av investeringer som går mot avgifter, har en tendens til å være betydelig høyere med en internasjonal ETF enn en innenlandsk tilsvarende.

  • En internasjonal ETF er en type investeringsfond basert på aksjer i selskaper fra et bestemt land eller region.
  • Investering i et fremvoksende markedsøkonomi som India kan hjelpe diversifisere investor porteføljer.