Hva er en internasjonal Passport?

July 2  by Eliza

Internasjonale pass er identifikasjonspapirer som er utstedt av en regjering eller styrende organ. Hensikten med en internasjonal pass er å sertifisere identitet og statsborgerskap til en person, og for å lette bevegelsen av mennesker mellom ulike land. De fleste land krever en offisiell pass før en reisende kan krysse en utenlandsk grensen.

I det siste, et pass var rett og slett et brev gitt til en viktig reisende. Brevet vanligvis bedt utlandet for å utvide beskyttelsen og høflighet til innehaveren av dokumentet. En av de tidligste eksemplene på en internasjonal pass er et papir utgitt i år 1414 av kong Henry V av England. Siden den gang har pass endret fra enkle brev til mer avanserte identifikasjonspapirer.

Moderne pass er vanligvis i form av et lite hefte, med navn og segl utstederlandets trykt på omslaget. International Civil Aviation Organization har forsøkt å standardisere formatet av verdens pass, og de fleste land rundt om i verden bruker samme dokument design. Innsiden sider av en internasjonal pass vanligvis inneholde fotografi av innehaveren, i tillegg til navn og fødselsdato.

International Civil Aviation Organization har anbefalt bruk av radiofrekvensidentifikasjon (RFID) siden 2010. Flere land, inkludert USA, bruk denne teknologien på nyutstedte pass. En liten RFID-brikken er innebygd i den internasjonale pass heftet. Chips kan skannes ved grense steder, og en digital versjon av innehaverens identifikasjonsopplysninger kan nås. Dette brukes til å bidra til å forhindre pass svindel og øke enkelhet av identitetsbekreftelse.

Pass kan også brukes til å vise visum frimerker og andre detaljer. De fleste pass dokumenter inneholder flere blanke sider, som lett kan preget av utenlandske offentlige tjenestemenn. Visa frimerker blir ofte brukt for å indikere at en reisende er autorisert av myndighetene til å bo i landet for en forhåndsbestemt tidsperiode. For hyppige internasjonale reisende, kan flere tomme visa sider legges til hvis et pass blir fullt.

Hvert land har en annen internasjonal pass søknadsprosessen. I USA, må folk som ønsker å få pass fremlegge bevis på amerikansk statsborgerskap. Originale fødselsattest eller naturalise sertifikater er akseptert for dette formålet. Regjerings utstedt identifikasjonspapirer, som for eksempel førerkort eller militær identifikasjon, er også nødvendig. USA pass er vanligvis gyldig for en periode på ti år, og kan fornyes et ubegrenset antall ganger.

  • I USA, er en original fødselsattest som kreves ved søknad om pass.
  • De fleste land krever et gyldig, offisielle pass før reisende kan krysse en internasjonal grense.
  • Avhengig av traktat status deres nasjon har med EU, er det noen europeiske borgere ikke trenger pass for å reise innenfor det meste av Europa.
  • Pass utstedt av USA er vanligvis gyldig i 10 år.
  • En passfoto.