Hva er en investering Forslag?

September 2  by Eliza

En investering forslaget er en type dokument som er utarbeidet med mål om å motivere potensielle investorer til å inngå en gjensidig fordelaktig forretningssamarbeid med et firma eller prosjekt. Ideen er å inkludere informasjon i hoveddelen av forslaget som hjelper investorer eller långivere til å se verdien av firmaet eller prosjektet, forstår de potensielle avkastning forbundet med å investere, og gi informasjon som bidrar til å adressere og løse og bekymringer eller reservasjoner som investorene kan ha med aktiviteten. Et forslag av denne typen kan fremstilles som en generisk dokument ment å løse et bredt spekter av investorer, eller være et dokument utarbeidet og tilpasset for å tiltrekke deltakelse av en enkelt investor eller det kan være en elitegruppe av engel investorer.

Bruken av en investering forslaget er felles med et stort utvalg av investeringsmuligheter. En oppstart selskap kan forberede denne type presentasjon for å tiltrekke seg investorer og sikre at midlene som trengs for å få virksomheten i gang og opprettholde innsatsen til den begynner å generere inntekter fra salg. Etablerte bedrifter kan utnytte denne type forslag til å tiltrekke seg investorer til å støtte en utvidelse av prosjektet eller lanseringen av et nytt produkt. Kommunene kan utarbeide en investering forslag om å demonstrere fordelene ved å investere i et obligasjonslån som vil bidra til å heve penger for å bygge prosjekter eller andre forbedringer i samfunnet.

Uansett omfanget av investeringsforslag, vil dokumentet inkluderer vanligvis noen viktige deler som er ment å gi viktig informasjon til investorer. Teksten vil vanligvis begynne med data om innholdet av investeringsmuligheten, vanligvis gir noen bakgrunn og historie om hvordan muligheten kom. Derfra vil forslaget adressere mekanikerne av hvordan den muligheten vil være strukturert, og gir informasjon om hvordan en retur kan gjøres fra venture. Teksten vil gå på å inkludere en tidslinje av hendelser for å oppstå, inkludert når investor kan forvente å motta noen form for avkastning, natur sikkerhetstiltak som skal iverksettes for å beskytte investorâ € ™ s beholdning, og til og med en tidsplan som fokuserer på når hver rentebetaling kan forventes og hvordan de viktigste investeringene vil bli tilbakebetalt.

Innenfor rammen av investeringsforslaget, vil det være noen data knyttet til mulige innvendinger mot prosjektet. Her er målet å proaktivt møte de mer sannsynlige bekymringer for investorer og gi saklig data som viser hvor disse bekymringene kan adresseres og diffust. Dette inkluderer bekymringer om hva innvirkning endringer i økonomien kan ha på prosjektets suksess, hva andre inntektskilder vil bli brukt for å beskytte interessene til investorene, og selv hvordan denne spesielle anledningen sammenligner med tilsvarende muligheter i markedet.

Det ultimate målet for enhver investering forslaget er å tiltrekke seg nok investorer til å finansiere prosjektet med tilstrekkelige ressurser til å gi arbeidet en rimelig sjanse til å lykkes. Det er ikke uvanlig for en investering forslaget skal bli ansett som et pågående arbeid, med opphavsmannen til forslaget om endring av teksten som mer data om hva som er på hodet av investorene er gjort tilgjengelig. Mens grunnleggende som mengden av interesse betalt og mekanikken i prosjektet vil vanligvis forbli de samme, tilleggsdata kan legges samt enkelte deler av dokumentet som er tilpasset slik at det er mer klart og konsist, en innsats som bidrar til å øke sjansene for å koble sammen med og til slutt tjene støtte fra investorer.