Hva er en JavaScript® feil?

March 6  by Eliza

JavaScript® er et programmeringsspråk som ofte brukes for å utvikle Internett programmer. Som alle andre programmeringsspråk, den JavaScript® programmeringsspråk består av et stivt sett med en matematisk regler, også kjent som syntaks, som er uttrykt i form av kildekoden. Hvis JavaScript® syntaks er feil, for eksempel til et tilfelle der en programmerer har skrevet feil tegn i kildekoden, en JavaScript® feil vil bli returnert, og søknaden vil ikke fungere.

En JavaScript® feil kan føre til store problemer for et nettsted hvis det er sterkt avhengig av JavaScript®. Denne programmeringsspråk er allestedsnærværende på internett fordi det forbedrer den generelle funksjonaliteten til en nettside. Det utfyller også andre Internett programmeringsspråk som Hypertext Markup Language (HTML).

Et felles område som kan bli berørt av en JavaScript® feil er en online kontaktskjema. JavaScript® er ofte brukt av programmerere i den hensikt å validere kontaktskjemaer, som for eksempel å ikke tillate ugyldige tegn som skal inngås tekstfeltene. Hvis, for eksempel, oppsto en JavaScript® feil på et kontaktskjema, vil skjemaet ikke være fullt funksjonell.

Innenfor mange av de store nettleserne, er det en valgfri innstilling for visning en JavaScript® feil. En bruker kan velge å aktivere eller deaktivere dette alternativet. Hvis en bruker deaktiverer dette alternativet, vil han eller hun være uvitende om JavaScript® feil, i hvilket tilfelle nettstedet ikke kan fungere fullstendig. JavaScript® programmerere vanligvis har dette alternativet aktivert for å fastslå om deres programmering fungerer som den skal. Hvis dette alternativet er aktivert, vil nettleseren informere brukeren av den nøyaktige plasseringen av JavaScript® feil i kildekoden, slik som linjenummer og tegnet nummeret.

Det er mange JavaScript® feil som kan oppstå, inkludert ugyldige tegn og feil syntaks. Hvis en JavaScript® programmerer mottar kontinuerlige feil i hans eller hennes koding, vil feilsøking være nødvendig. Dette vil kreve programmerer for å fastslå hvor feilen i kildekoden og å rette opp feilene som eksisterer. Vanligvis vil en programmerer utbedre problemet ved kontinuerlig testing, ved hjelp av prøving og feiling, stykke JavaScript® kode som ikke fungerer som det skal være.

En programmerer kan utnytte ulike typer program å kode JavaScript®, inkludert en ren tekst editor eller en funksjon-rik web-utvikling-programmet. Kraftige webutvikling programmer er oftere brukt av programmerere fordi de har JavaScript® feil feilsøkingsfunksjonene. En ren tekst editor vanligvis brukes av ekspert JavaScript® programmerere som har lang erfaring på dette feltet.

  • Kraftige webutvikling programmer er oftere brukt av programmerere fordi de har JavaScript® feil feilsøkingsfunksjonene.