Hva er en juridisk Brief?

May 23  by Eliza

Juridiske argumenter er en viktig del av enhver sedvanerett rettssak. Noen argumenter er muntlig, som de leverte i løpet av en prøveperiode, mens andre er skrevet i det som er kjent som et lovlig kort. Den korte legger grunnlaget for en parts argumenter for rettssaken, og nesten alltid inkluderer case siteringer og analyse som støtter partiets syn på fakta. Advokater må innlevere sine truser med retten og må tjene en kopi til alle andre parter i god tid før selve prøvedagen.

Den juridiske kort er en fest første mulighet til å ramme tvisten i et juridisk argument. Truser typisk inneholde en redegjørelse for de faktiske, en opplesning av relevant lovgivning, og en liste over saker som har tolket denne loven. De satte ut en fest argument, i hovedsak fortelle retten hvordan domstolen skal avgjøre saken. Begge parter i en rettssak skrive juridiske truser skisserte sine respektive posisjoner, og de må bytte disse truser med hverandre før prøvestart. På denne måten blir hver side utarbeidet for den andres argumenter, og kan planlegge deretter stilles for retten.

Bortsett fra å fremme rettferdighet mellom partene, truser serverer også en viktig rolle for dommere. De fleste dommere bære store caseloads, og høre saker som berører mange forskjellige typer lov. Motta truser fra begge sider om spesifikke lover på problemet i en viss sak fokuserer dommerens oppmerksomhet, og fungerer som en introduksjon til de saker for hånden.

De fleste domstoler også tillate ikke-parter til fil juridiske truser knyttet til hvordan en viss uenighet skal løses. Ikke parts truser kalles Amicus curiae truser. De er vanligvis presentert av partiene som har noen eierandel eller interesse i utfallet, og er vanlig i høyprofilerte saker. Hvorvidt en domstol vil godta eller underholde en amicus curiae kort er vanligvis et spørsmål om skjønn.

Hver jurisdiksjon, og innenfor hver jurisdiksjon, noen individuelle domstoler, har sine egne regler for hvordan truser må formateres, når de må være innlevert, og om svar truser eller amicus curiae truser er tillatt. Prøve domstoler, fylkesbaner, klageinstans domstoler, og øverste domstoler alle har unike regler for å skape og innlevering truser. En lov kort fra en part som ikke er riktig formatert eller arkivert, kan føre til rettssak forsinkelse eller tilfelle oppsigelse.

Den juridiske kort kan kalles forskjellige ting i forskjellige jurisdiksjoner. I noen domstoler, spesielt de i Canada og Australia, kan en lovlig kort bli kalt en "factum" eller et "memorandum av lov." Så lenge et dokument fastsetter de grunnleggende prinsippene i en sak og blir innlevert til retten i påvente av rettssaken, er det synonymt med "lovlig kort," uansett hva det heter.

Ikke alle juridiske briefing gjøres innenfor rammen av en rettssak, imidlertid. I sin mest elementære forstand, å orientere noe er rett og slett å trekke ut de viktigste elementene for å skape en kortfattet oppsummering. Jurister og jusstudenter vil ofte komponere case truser som oppsummerer entall rettsavgjørelser, enten for personlig eller advokatfirma bruk. Orienteringen en sak vanligvis innebærer kondense en betydelig rettslig mening i noen få avsnitt av nyttig informasjon. En sak kort er aldri arkivert med en domstol.

  • Truser typisk inneholde en redegjørelse for de faktiske, en opplesning av relevant lovgivning, og en liste over saker som har tolket denne loven.