Hva er en juridisk Transfer?

September 20  by Eliza

Begrepet "lovlig overføring" brukes på to ulike sanser. Begge involverer overføring av eiendeler fra en person eller enhet til en annen, og henviser til de rettslige standarder som må oppfylles for å sikre at overføringen er gyldig. Hvis en overføring ikke er gjennomført lovlig, kan det være problemer i fremtiden som kan inkludere konflikter over lovlig eierskap. Det er viktig for folk å sørge for at aktiva overføringer skje lovlig å unngå slike problemer.

I den enkle forstand, er en lovlig overføring bare en overføring av eiendeler som er anerkjent som gyldig fordi det var frivillig og varer, tjenester eller penger ble utvekslet. For eksempel, hvis Mary selger sin bil til Joe, er det en lovlig overføring fordi Joe betaler penger for bilen, og Mary signerer hjemmelen til frivillig i bytte for pengene. På den annen side, hvis Joe tar besittelse av Marias bil uten å betale, er overføringen ikke lovlig. Likeledes, hvis Mary er tvunget til å selge, er overføringen ikke gyldig.

For visse typer registrerte verdipapirer, for å være lovlig, en overføring må følges av riktig dokumentasjon. Det klassiske eksemplet er en situasjon der noen ønsker å overføre eiendeler som for eksempel verdipapirer fra noen som er død. Den omkomne er ikke rundt å samtykke til transaksjonen og som et resultat juridiske dokumenter må fylles ut for en lovlig overføring. En mottaker som ønsker å omregistrere verdipapirer i hans eller hennes navn må foreta en lovlig overføring.

Vanligvis selger megler er ansvarlig for å levere papirene som viser at en transaksjon er lovlig. Men kjøperen har også et visst ansvar for å unngå avtaler som synes åpenbart tvilsom. For eksempel, hvis noen tilbyr seg å selge en bil uten en tittel, skal kjøperen være mistenkelig om transaksjonen. Likeledes bør noen selger verdipapirer i en annens navn anses mistenkelig inntil demonstrert ellers.

Standardene som avgjør hvorvidt en overføring er lovlig variere fra land til land. Som en generell regel, transaksjonen må ikke innebære tvang, må involvere en slags paritet i bytte eller være tydelig utpekt som en gave, og skal være i samsvar med lovene i området. Hvis en overføring av eiendeler ville bryte loven, er det ikke en lovlig overføring selv om de to første vilkårene er oppfylt. Folk som ikke er sikker på om lovligheten av en transaksjon bør konsultere en advokat.

  • Aksjebrev kan kjøpes og selges gjennom en lovlig overføring.