Hva er en Kicker mønster?

May 22  by Eliza

En kicker mønsteret er strategi som noen ganger brukes til å projisere en vridning i bevegelsen av prisen på et aktivum. Mønsteret forsøker å forutsi nøyaktig når en oppadgående eller nedadgående trend i at prisen bevegelse er i ferd med å skje, slik at investorene kan strukturere ordre om å kjøpe eller selge som vil resultere i den høyeste grad av nytte av at prisen bevegelse. Noen ganger referert til som en to-bar lysestake mønster, kan kicker mønster hjelpe til å forstå en plutselig reversering og bruke denne kunnskapen til å beskytte interessene til investorer.

Identifisere en kicker mønsteret er ikke alltid den enkleste tilnærmingen for investorer eller markedet observatører. Siden prosessen har å gjøre med å identifisere trend tilbakeføringer som vil skje raskt og med liten eller ingen forhåndsvarsel, er nødvendig nøye hensyn til markedsindikatorer hvis investor er å få øye på en forestående reversering av trenden. Siden reversering kan synes å komme på uten noen reell advarsel, noen ganger skaper dette en situasjon der mesteparten av investorene oppfatter det som en kortsiktig endring som raskt vil bli rettet, med prisen mer eller mindre etter forrige trend. De som identifiserer kicker mønster og lese det nøyaktig vil kaste bort noe tid sender ordre om å kjøpe eller selge basert på om mønsteret avslører at prisen går opp eller ned.

Det er en rekke fordeler ved å lese en kicker mønster nøyaktig. Hvis den generelle trenden med en assetâ € ™ s pris har vært nedadgående i noen tid, ville en plutselig reversering mener prisen begynner å øke betydelig i løpet av kort tid. Dette gir mulighet for investor å kjøpe lavt, beholde eiendelen hele oppadgående trend, og deretter selge eiendelen like før prisnivået utenfor og begynner å synke igjen. I mellomtiden står investor å gjøre en betydelig fortjeneste fra eierskap av eiendelen.

Når kicker mønsteret tilsier at prisen på et aktivum er i ferd med å opphøre flytte oppover og oppleve en alvorlig nedgang, vil investor bevege seg raskt å selge eiendelen mens den er fortsatt demonstrere noen oppadgående bevegelse. Gjør du det ikke bare beskytter avkastningen allerede generert fra eiendelen, men hindrer også muligheten for å opprettholde eventuelle tap når prisen begynner å falle. Fra dette perspektivet, kan gjenkjenne utviklings kicker mønster gå en lang vei mot å opprettholde verdien av investeringsporteføljen.