Hva er en kompetent myndighet?

January 2  by Eliza

En kompetent myndighet er en person eller enhet med rettsevne til å utføre en funksjon som autoriserer en aktivitet, tar en beslutning, eller tilby en fraskrivelse under spesielle omstendigheter. Juridiske ansvaret ligger hos vedkommende myndighet, og denne personen kan bli holdt ansvarlige for dårlige beslutninger eller dårlig råd fullmakter. Noen ganger, loven spesifikt betegner en person, byrå, eller organisasjonen, og i andre tilfeller, folk antar denne posisjonen ved arbeidets art.

En setting der dette konseptet kommer opp er i Basel-konvensjonen, en internasjonal avtale for å kontrollere farlig avfall og begrense farlig håndtering av materialer som er kjent for å være giftig. Etter Basel-konvensjonen, nasjoner utpeke vedkommende myndigheter som tar beslutninger om farlig avfall overføringer, lagring og relaterte saker. De er avhengige av nasjonale, så vel som internasjonale, lov til å utføre denne funksjonen, vurderer helse og menneskelig sikkerhet, samt miljøspørsmål.

En annen sammenheng kan være i form av appellerer til en kompetent myndighet når mennesker møter en urettferdig skattesituasjon. Folk betale skatt i flere nasjoner eller håndtering internasjonal inntekt kan finne seg i en posisjon hvor de får urettferdig behandling under loven. De kan søke om spesiell behandling under en skatteavtale med mål om å løse situasjonen rimelig. Hvis regjeringen benekter søknaden, kan de appellerer til en kompetent myndighet til å be om mekling og etablere regler for situasjonen.

Vanligvis, en offentlig etat eller autorisert representant fungerer som en kompetent myndighet. Myndigheter henter sin kraft fra omfanget av oppgaver lagt ut for deres organer under loven, og kan ta på seg ekstra myndighet for å overholde lover. Hvis regjeringen går en lov som pålegger etaten tilsyn av en gitt aktivitet, gir dette byrået bredt omfang når det gjelder å håndheve at mandatet effektivt og hensiktsmessig. I en situasjon hvor folk ønsker å bestride et byrå krav til autoritet, trenger de å gi overbevisende bevis for å forklare hvordan etaten steps grensene lagt ut under loven.

Når folk nærmer et kompetent myndighet for å få hjelp med noe, de trenger å gi så mye dokumentasjon som mulig. Dette kan inkludere ting som formelle erklæringer ved hjelp av skjemaer regjeringen gir, sammen med informasjon om hvem som fungerer som et punkt utføre for kommunikasjon. Vedkommende myndighet vil gjennomgå materialet og ta en beslutning om hvordan du går frem, informere kontaktperson. Dersom det er spørsmål eller en søknad er ufullstendig, vil noen må være i stand til å svare på forespørsler om avklaring og flere detaljer.

  • En kompetent myndighet er en person eller enhet med rettsevne til å utføre en funksjon som autoriserer en aktivitet, tar en beslutning, eller tilby en fraskrivelse.