Hva er en kontrakt klausul?

May 9  by Eliza

En kontrakt klausul er en seksjon eller bestemmelse i en skriftlig kontrakt eller avtale. Hver klausul som inngår i avtalen adressene noen bestemt aspekt av den samlede pakt mellom de to partiene som er enige til vilkårene som er beskrevet i teksten i dokumentet. Det nøyaktige innholdet i en kontraktsklausul vil variere, basert på lovene i landet der avtalen er vedtatt, og den type avtale som blir truffet mellom de to partene.

Hver kontrakt klausul finnes en avtale er rettet mot å definere rettigheter, privilegier og forpliktelser som hver av partene har bestemt representere begrepene styrer deres samarbeid. For eksempel, i en arbeidskontrakt, er enig arbeidsgiver å gi den ansatte med et bestemt sett av fordeler, for eksempel lønn, helseforsikring, en pensjonisttilværelse plan, og enhver annen fordel at begge parter er enige er nødvendig. Samtidig, vil kontrakten inneholde klausuler som bestemmer omfanget av tjenestene at den ansatte vil gi i mot et slikt vederlag. Ideen er å få med så mange detaljer som mulig, slik at det er svært lite rom for feiltolkning av hva som forventes av hver av partene.

Det er ikke uvanlig for en kontraktsklausul om fortrolig informasjon til også inkluderes i mange typer avtaler. Leverandørene ofte inkluderer en klausul av denne typen i sine avtaler med kunder, i hovedsak inngå pakt at enhver privilegert informasjon de kan få for å kunne tilby varer og tjenester vil bli holdt strengt konfidensielt. På samme måte, mange ansattes avtaler inkluderer en kontraktsklausul som hindrer ansatte fra å gi konkurrenter og andre tilgang til konfidensielle dokumenter og data som er eiendommen av arbeidsgiver.

Det er ikke uvanlig for en kontraktsklausul som kan brukes til å dekke hendelser som utvikler seg senere å bli inkludert i en avtale. For eksempel kan en kontrakt fastsettelse av denne typen spesifikt nevner bruken av selskapets utstyr som bærbare datamaskiner og mobiltelefoner, men også omfatte juridisk terminologi som ville tillate kontrakten til å omfatte andre typer kommunikasjon eller elektronisk utstyr som selskapet kan gi til arbeidstakeren i fremtiden. Denne type klausul bidrar til å minimere de situasjoner hvor det er behov for å gjøre noen form for endring i den skriftlige avtalen, og dermed holde kontrakt modifikasjon fra å være et konstant problem.

En godt skrevet kontrakt klausul vil alltid være lett forstått av de to partene å inngå kontraktsforholdet. Samtidig må den klausulen i samsvar med standarder og forskrifter knyttet til kontrakter på plass i den lokale jurisdiksjon. Av denne grunn, bruk av en jurist, spesielt en kontrakt advokat, er ofte den beste måten å gå om å skape en grunnleggende format som kan brukes som en standard kontrakt med alle leverandører og kunder.

  • Deler innen en skriftlig kontrakt er kjent som klausuler.
  • Alle avtaler skal være nøye gjennomgått for å sikre at alle de forventede klausuler er inkludert, og for å identifisere eventuelle problemer.