Hva er en kostnad Innbrudd?

November 20  by Eliza

Er innbrudd en forbrytelse som stammer fra sedvanerett. Den moderne definisjonen er endret i mange jurisdiksjoner, men essensen av kriminalitet forblir praktisk talt det samme. Ordlyden som brukes til å definere denne forbrytelsen kan variere, men generelt, er et innbrudd kostnad en beskyldning om at noen angitt et sted ulovlig med den hensikt å begå en ulovlig handling. Dette lovbruddet er generelt klassifisert som en forbrytelse.

Et innbrudd kostnad og et innbrudd kostnad vanligvis refererer til den samme forbrytelse. Å bli dømt for et innbrudd kostnad, er det minst to ting påtalemyndigheten generelt behov for å bevise. Først må det vises at den tiltalte enkelte urettmessig angitt sted hvor den påståtte forbrytelsen fant sted. Det bør bli forstått at det er en forskjell mellom ulovlig inngang og unnlate å informere andre før du går inn. Selv om en person klatrer gjennom et vindu i midten av natten, hvis han har tillatelse til å være der han er, en av de elementene av innbrudd kostnad kan ikke bli oppfylt.

Det andre elementet påtalemyndigheten står overfor beviser er overlegg. I mange jurisdiksjoner, kan en person bare bli dømt for et innbrudd belastning hvis han hadde til hensikt å begå forbrytelsen før han kom inn i stedet hvor forseelsen skjedde. Hvis en person går inn i et sted for en gyldig grunn, bestemmer seg for deretter å begå en forbrytelse, vanligvis han ikke vil være skyldig i innbrudd.

Et godt eksempel er en mann som bryter seg inn et skur på en kald kveld fordi bilen hans har brutt ned og da han oppdager verdifulle verktøy og stjeler dem. Denne personen kom inn i skuret ulovlig, men han hadde ikke i utgangspunktet har noen intensjon om å begå en forbrytelse. Siden ideen å stjele kom etter at han kom inn i skur, i de fleste tilfeller, er han ikke skyldig i innbrudd. Hensikt å begå en forbrytelse før du går inn et sted kan bevises på flere måter, blant annet ved tilståelser medskyldige eller ved tilstedeværelse av spesielle objekter for å begå kriminalitet.

En faktor av et innbrudd kostnad som kan variere i ulike jurisdiksjoner er om ikke den forbrytelse som er begått etter at en person går inn i et sted er definert. I enkelte jurisdiksjoner kan et vellykket innbrudd overbevisning være avhengig av tyveri. I andre jurisdiksjoner, kan loven tillater en person å bli tiltalt hvis noen form for forbrytelse er begått.

En annen faktor som varierer med hensyn innbrudds avgifter er den måte hvorpå en person går inn i et sted. I noen jurisdiksjoner, kreves det at makt brukes. Dette betyr at hvis en person forlater hennes dør åpen og en person går inn og stjeler, er han ikke skyldig i innbrudd. I andre jurisdiksjoner, er det ikke nødvendig for noe å bli brutt eller for en person å bruke noen form for makt for å legge inn et sted.

  • Konsekvensene av et innbrudd kostnad kan være mer alvorlig avhengig av om gjerningsmannen har et våpen.
  • Avgifter innbrudd som regel innebære å legge inn en bygning med den hensikt å begå en forbrytelse.