Hva er en kredittbytteavtale indeks?

September 11  by Eliza

En credit default swap-indeksen er en type kreditt sikkerhet, som gjør det mulig å opprette og administrere en portefølje av credit default swaps på en måte som er noe enklere enn å forsøke å administrere individuelle credit default swaps. Denne bestemt investering tilnærming skaper effektivt en kreditt derivat som investor da kan benytte som en enhetlig kurv av verdipapirer, noe som gjør det litt lettere å sikre seg på den kollektive mengde volatilitet som er involvert med de ulike driftsenheter som inngår i indeksen. Sluttresultatet er at en kredittbytteavtale kan være svært nyttig i å minimere risiko for investoren og også hjelpe til med å projisere skift eller endringer som kan oppstå med kredittkvaliteten på noen av swappene inngår i indeksen.

En av de viktigste fordelene med en credit default swap-indeksen er at ordningen bidrar til å isolere investor fra noe av risikoen som er involvert med innsamling av swapper holdt. Denne tilnærmingen betyr at det er mulig å ta på seg ulike typer kredittbytteavtaler med varierende grad av volatilitet, vel vitende om at eventuelle tap med ett eller to av swappene vil bli motvirket av avkastningen realisert på swaps bærer en lavere mulighet for mislighold. Denne typen kreditt derivat ordning gjør credit default swap-indeksen ideell for alle som ønsker å investere i obligasjoner og andre typer lignende eiendeler, men ønsker å sikre seg mot eventuelle tap.

En annen fordel til en credit default swap-indeksen er at kostnadene ved å forvalte eiendelene som inngår i indeksen kan være lavere. Siden midlene kan forvaltes som en enhet, betyr dette lavere megler eller forhandler avgifter, som samtidig gir investor mulighet til å handle swap når og som ønsket. Når kombinert med evnen til å håndtere risiko for mislighold til bedre fordel kan utnytte indeksen være ideelt for investorer som foretrekker å kjøpe og holde, samtidig reservere muligheten til å handle når og hvis prognoser tilsier at dette ville være i de beste interessene til investoren.

Som enhver investeringsstrategi, kan en kredittbytteavtale indeksen ikke eliminere all risiko involvert. Den nøyaktige nivået av risiko vil variere, avhengig av volatiliteten som er knyttet til hver av swapper eller obligasjon som er i dag en del av indeksen. Investorer må vurdere beholdningen, ved hjelp av informasjon som er innhentet gjennom markedsplassen, avgjøre om en bestemt credit default swap-indeksen passer godt inn i sine økonomiske planer og mål, velg deretter indeksen som synes å være det beste alternativet.