Hva er en kriminell Arrest?

August 29  by Eliza

En kriminell arrest er en arrestasjon på tiltale. Vanligvis slike arrestasjoner er utført av polititjenestemenn som virker på en warrant eller svarer på en nødssituasjon. Men det er også mulig for innbyggerne å gjennomføre en kriminell arrest, beholdt noen før politiet kan komme til å ta over. Folk bør være svært forsiktig når du utfører en statsborger ble arrestert, fordi hvis det ikke blir gjort riktig, den personen som ble pågrepet kan ha grunnlag for et søksmål.

Bli arrestert betyr ikke at noen er skyldig i en forbrytelse. Det betyr bare at politiet har grunn til å mistenke at noen kan ha begått en forbrytelse eller at noen vet noe om en forbrytelse. I en kriminell arrest, er den mistenkte tatt med til politi anlegget for booking, der demografisk informasjon registreres og fotografier og fingeravtrykk er tatt.

Når noen har blitt arrestert, må en arraignment bli gjennomført for å lese tiltalen slik at den mistenkte forstår hva han eller hun er anklaget for. Hvis det er ingen kostnader, må den mistenkte bli løslatt i løpet av en viss tidsperiode, som for eksempel hvis noen er arrestert, mistenkt for mord, og det blir tydelig at den mistenkte ikke har begått forbrytelsen. Mens under kriminell arrest, har den innsatte en rekke rettigheter som kan variere fra land til land. Vanligvis han eller hun må være utstyrt med mat og vann, tilgang til en advokat, og et sikkert miljø. Polititjenestemenn har lov til å stille spørsmål ved den mistenkte, men i enkelte nasjoner den mistenkte kan nekte å svare på spørsmål uten tilstedeværelse av en advokat.

Etter en kriminell arrest og arraignment, kan den mistenkte bli løslatt mot kausjon. Kausjon tilbys når det antas at personen er sannsynlig å gå tilbake til retten for å møte anklagene. Mengden av kausjon kan variere avhengig av tiltalen og den mistenkte. Dersom den mistenkte er løslatt mot kausjon, og kommer ikke tilbake på banen dato, er kausjon inndratt og kan ikke gjenopprettes.

Når noen har blitt arrestert, det går på personens politiet posten. Imidlertid vil posten også oppmerksom på utfallet av arrest. Noen som er arrestert, mistenkt for en forbrytelse og senere ryddet for at kriminalitet skal ikke oppleve negative konsekvenser som følge, fordi den posten vil klart angi hva som skjedde. Folk kan bli pålagt å rapportere eventuelle arrest historie på en sysselsetting program eller bakgrunnssjekk.

  • Alle involverte parter i en kamp kan møte arrestasjon og avgifter.
  • Etter anklaget kriminelle blir arrestert, de fingeravtrykk.
  • Noen arbeidsgivere vil sjekke for å se om søkere har blitt arrestert.
  • Kausjon penger returneres, forutsatt at siktede deltar hans eller hennes domstolsbehandling.
  • En kriminell arrest oppstår etter at noen har blitt formelt anklaget, men før han blir funnet skyldig.