Hva er en kupong Bond?

December 14  by Eliza

Kupong obligasjoner er en type obligasjonslån som tilbyr fordelen av å motta en rentebetaling på en halvårlig basis. Dette er i motsetning til andre typer omsettelige obligasjonslån, hvor betaling av renter kan skje på en årlig eller halvårlige basis, eller selv bli forsinket inntil bindingen når full modenhet. Med en kupong obligasjon, er renteutgifter gitt på en mer jevnlig, med pålydende verdi av obligasjonslånet betalt i sin helhet på den tiden at obligasjonen når modenhet.

En åpenbar fordel med en kupong obligasjon er at det bidrar til å skape en stabil inntektskilde for obligasjonseier i løpet av et gitt kalenderår. Avhengig av strukturen av selve obligasjonslånet, vil beløpet eller kupong av rentebetaling varierer. Noen omsettelige obligasjoner av denne typen gir mulighet for en fast kupongbetaling, mens andre lar for en variabel kupong betaling basert på en flytende system for beregning av renter på et gitt tidspunkt.

Når det kommer til den renten som kan være tjent med en kupong obligasjon, er det ikke satt regulering som tvinger en kupong obligasjonslån skal gjøres tilgjengelig til en rente som er over eller under satsene gjelder også andre typer obligasjoner. Det er imidlertid ikke uvanlig at renten brukes til å være noe lavere enn andre typer obligasjoner, muligens på grunn av de ekstra utgifter som obligasjonsutsteder som et resultat av de mer hyppige rentebetalinger.

Som en Ihendehaverobligasjon, er det mulig å kjøpe en kupong obligasjon som er overførbar. Imidlertid bør man være forsiktig i å velge en kupong obligasjonslån dersom denne type handling kan være en mulighet for fremtiden. I noen tilfeller kan overføring av en kupong binding til en ny seier utløser en endring i den måte at interesse på grunn beregnes. Det kan også være noen form for avgifter involvert at enten kjøper eller selger må ta før overføringen er fullført.