Hva er en ledelse Audit?

September 12  by Eliza

En ledelse Tilsynet er en periodisk vurdering utført av bedriftsledere å fastslå effektiviteten eller effektivitet av drift. Revisjoner teste en rekke forretningsfunksjoner, inkludert produksjonsvirksomhet, ressurs innkjøp, ansatt ansette praksis og finansiell rapportering. Disse revisjonene kan være mindre formell hvis utført av interne ledere eller ansatte i stedet for et revisjonsselskap eller tredjeparts management konsulent. Vanlige typer lederevalueringene inkluderer økonomisk, compliance, ytelse eller drift.

En økonomistyring revisjon er vanligvis opptatt av de interne kontroller gjennomført av selskapet for å beskytte integriteten av sin finansielle informasjon. Interne kontrollene brukes til å begrense muligheten for ansatte til å engasjere seg i finansiell informasjon bedrageri eller underslag av selskapets ressurser. Denne internrevisjonen kan også gjennomgå stillingsbeskrivelser for hver ansatt i regnskap eller økonomiavdelingen for å fastslå at den tilfredsstillende arbeidsdeling eksisterer. Begrense mengden av funksjoner én ansatt full i finans eller regnskap, for eksempel, kan bidra til å sikre integriteten til finansielle prosessen.

Selskapene kan bruke en ledelse revisjon for å sikre enkeltpersoner eller forretnings avdelinger er i samsvar med selskapets standard operasjonsprosedyrer. Compliance revisjoner kan også brukes til å sikre selskapet operasjoner møte kravene for å opprettholde visse spesifikasjoner som kreves av nasjonale organisasjoner eller offentlige etater. Compliance revisjoner kan også varsle ledere til områder som faller utenfor dagens driftsprosedyrer og tillate bedrifter å lage nye retningslinjer for å sikre disse funksjonene møte companyâ € ™ s standard operasjonsprosedyrer.

En forvaltningsrevisjon er et ledelsesverktøy for å måle effektiviteten eller effektiviteten av den enkelte ansatte eller produksjon produksjon av kommersielt utstyr. Selskaper vanligvis utvikle et sett med retningslinjer og jobben beskrivelse av hver medarbeider for å sikre hver enkelt ansatt av selskapet forstår målene og målene for hans eller hennes jobb. En performance management revisjonen vanligvis vurderinger den ansattes prestasjoner mot de forventede mål eller mål av stillingsbeskrivelsen. Måle ytelsen til virksomheten utgang gjøres vanligvis ved å gjennomgå den faktiske produksjonen produksjonen av utstyret versus målet produksjon beløp fastsatt av selskapet. Eventuelle avvik funnet under denne performance management revisjonen kan føre selskaper til å foreta en nærmere gjennomgang av hvorfor avvikene eksisterer.

Selskapene kan bruke en operasjonell revisjon for å avgjøre om en utvidelse eller nedbygging av dagens virksomhet er nødvendig for å forbedre kvaliteten eller mengden av forbrukerprodukter produsert av selskapet. Denne forvaltningen revisjon kan også tillate bedrifter å avgjøre om nye forretningsmuligheter finnes i den økonomiske markedet, og hvis de kan bruke dagens virksomhet for å møte denne forbrukernes etterspørsel. Nye operasjoner kan bli lagt på grunnlag av en managerâ € ™ s operasjonell gjennomgang for å øke companyâ € ™ s markedsandel til forretningsmiljø.

  • Forvaltningsrevisjoner kan være mindre formell når utført av ledere eller ansatte.
  • En ledelse revisjon undersøker en rekke interne operasjoner, inkludert produksjon, ansette praksis, finansiell rapportering og overholdelse av industristandarder.
  • En kvalitetskontroll ledelse revisjon sammen en selskapets uttalte standarder til deres faktiske kvalitetskontrollen.