Hva er en lisens Bond?

December 28  by Eliza

En lisens obligasjon er en av flere forskjellige typer kommersielle obligasjoner som er nødvendige for at et foretak til å engasjere seg i visse forretningspraksis. Obligasjoner av denne typen kan være nødvendig før en kommune, eller en statlig eller føderalt byrå vil gi konsesjon til å lovlig engasjere seg i de angitte virksomhet. Ideen bak denne typen obligasjoner er å sikre at den enkelte eller virksomhet som blir gitt konsesjon forstår og vil overholde alle standarder, lover, forskrifter og regler som gjelder for enhver virksomhet som er dekket under betingelsene i den bestemte lisensen.

Lisensen obligasjon er ofte betraktet som en form for kausjon bindingen eller ytelse bindingen, siden instrumentet fungerer som et løfte eller forpliktelse til mottakeren å overholde juridiske krav som er nødvendige for å oppnå den type virksomhet konsesjon til å yte tjenester innenfor det samfunnet. I hovedsak er det bånd en garanti for oppfyllelse som bidrar til å sikre at etaten som gir den ønskede lisens at bedriftseieren vet og forstår hva som må gjøres for å operere innenfor rammene av loven. Tilbakekall av lisensen bindingen kan skje dersom bedriftseieren bevisst bryter noen av disse forskrifter, som i sin tur åpner døren for å miste lisensen gitt av den lokale byrå.

En av de enkleste måtene å forstå hvordan en lisens obligasjons funksjoner er å vurdere en elektriker som ønsker å tilby sine tjenester til privatkunder bosatt i et bestemt samfunn. Som en del av prosessen for å søke om en bedrift lisens, vil elektrikeren også få en lisens obligasjon. Obligasjonen er presentert for etaten som utsteder virksomheten lisenser og fungerer som bevis på at elektrikeren forstår lokale standarder og forskrifter, og er forberedt på å overholde dem. I noen jurisdiksjoner, unnlatelse av å skaffe en lisens bond betyr at sjansene for å få virksomheten lisensen er slank til ingen.

Virksomheter av alle typer kan være nødvendig for å få lisens obligasjoner som er knyttet til deres spesifikke felt. Sammen med elektrikere, fagfolk som generelle entreprenører, bygge fagfolk, og rørleggere er også sannsynlig at du trenger en lisens obligasjon som en del av prosessen med å motta og opprettholde en virksomhet lisens. I enkelte områder kan lokale byråer tilbyr interesserte med instruksjoner om hvordan du kan sikre en lisens obligasjon, samt skisserte prosessen og kvalifikasjoner som må være oppfylt for å få innvilget en bedrift lisens.

  • Generelle entreprenører, bygge fagfolk, og rørleggere har ofte behov for en lisens obligasjon som en del av prosessen med å motta og å opprettholde sin virksomhet lisens.
  • En elektriker som ønsker å tilby sine tjenester til privatkunder bosatt i en bestemt samfunnet vil få en lisens obligasjon som en del av prosessen med å søke om en bedrift lisens.