Hva er en Medisinering Management Policy?

November 9  by Eliza

En medisiner forvaltningspolitikk er en skriftlig policy detaljering hvordan medisiner vil bli håndtert på anlegget der de er gitt, for eksempel et sykehjem, sykehus, eller gruppe hjem for funksjonshemmede voksne. Medisinen forvaltningspolitikk gir retningslinjer for ansatte å følge. Det også typisk definisjoner av ulike begreper knyttet til medisinering lagring, distribusjon, og protokoll.

Mens hver medisinering forvaltningspolitikk er utformet spesielt for plasseringen det gjelder, mange politikk har lignende seksjoner. Prosessuelle spørsmål, journalføring og lagring er eksempler på varer man vanligvis inkludert. Kopier av politikken er som regel lagret på steder lett tilgjengelig for ansatte belastet med dispenserer medisiner.

De fleste medisiner policyer er delt inn i kapitler. Hvert kapittel tar for seg et annet legemiddel emne. For eksempel kan et kapittel gi retningslinjer for selvadministrerte medisiner, og et annet kapittel kan diskutere merking og lagring av alle medisiner på anlegget. I mange tilfeller, de politiske håndbøker inneholde dato politikken ble sist evaluert og vedtatt.

Samtykke protokollen er også inkludert i mange medisiner policyer. De politiske detaljer som må ha signert samtykkeerklæring og hvilke familiemedlem, vaktmester, eller verge må signere hvis kunden ikke er i stand til å gjøre det. Utviklingshemmede forsinket voksne så vel som klienter med diagnosen demens har ofte søsken, foreldre, eller vaktmester utpekt som sin fullmakt. Denne personen vil typisk være en navngitt i medikamenthåndtering politikk som person til å undertegne et medikament samtykkeerklæring.

Avhengig av regionen, er lover angående bruk medisinering vanligvis diskutert i et kapittel av politikken manualen. Hva sertifisering er nødvendig for å være i stand til å håndtere medisiner, spesielt regulert metoder for medisinering lagring, og andre detaljer knyttet til medisinering er skissert. Disse sidene vanligvis omfatte selve kodenumrene til de lover som blir diskutert, noe som gir ansatte et referansenummer som skal brukes til videre forskning.

Medisinen forvaltningspolitikk inkluderer vanligvis en kjede av kommando kapittel. Dette detaljer hvor klager skal fremsettes og hva sekvensen av myndighet er for videre etterforskning. Mange politikk inneholder også navnene og adressene til offentlige kontorer som klager kan være arkivert.

  • Anlegg har vanligvis medisiner policyer på plass.
  • Farmasøyter ofte sjekke pasientenes medisiner for å sikre at det ikke vil være noen interaksjoner mellom dem.