Hva er en menneskerettigheter advokat?

April 15  by Eliza

En menneskerettigheter advokat er en som har spesialisert seg på lover relatert til en persons € ™ s rettigheter og friheter som er nødvendige for liv og frihet. Disse lovene ofte arbeide for å opprettholde en persons € ™ s verdighet og verd. Ofte referert til som internasjonale menneskerettigheter, disse lovene span regionale og nasjonale områder, også. De eksakte lover og deres tolkninger kan variere fra sted til sted, nødvendigmenneskerettighets advokater. Uavhengig av hvor en person befinner seg, vil en menneskerettighetsadvokat arbeide for å beskytte sine rettigheter og inngå menneskerettigheter rettssaker om nødvendig.

Generelt sett, menneskerettigheter er lover som omhandler et menneske beinga € ™ s mest grunnleggende rettigheter og friheter som de er knyttet til at Humana € ™ s liv og frihet. Disse lovene span innenlands, regionale og internasjonalt nivå, og kan variere noe eller drastisk avhengig av plasseringen. Totalt sett, lover som omhandler retten til å drive religiøs frihet og politisk aktivitet, til høyre har en rettferdig rettssak, og retten til å unngå tortur er alle vurdert menneskerettighetslover. Også anses menneskerettighetslover er lover om frihet angående sysselsetting, likestilling, uttrykk og utdanning. En menneskerettighetsadvokat er utdannet om og erfaring i å håndtere en bestemt areaa € ™ s menneskerettighetslover.

En menneskerettighetsadvokaten vil representere en rekke klienter i en rekke situasjoner. Dette gjelder spesielt gitt de ulike grener av menneskerettighetene og de lover og tolkninger av ulike områder. Også, er det etablert en rekke avtaler for å dekke diverse internasjonale innstillinger. For eksempel kan en menneskerettighetsadvokat representerer en mann som har vært utsatt for rasediskriminering en dag og en kvinne som har vært utsatt for tortur neste dag. Disse advokatene kan også bli involvert i saker om barns rettigheter, kvinner og personer med nedsatt funksjonsevne, samt saker om folkemord.

Mange advokater konsentrere seg om menneskerettigheter. En person som har behov for en menneskerettighetsadvokaten kan søke advokatfirmaer samt organisasjoner som fokuserer på å beskytte menneskerettighetene. Avhengig av hvor personen eller personene befinner seg, kan det være best å oppfordre flere menneskerettighetsadvokater. For eksempel, for menneskerettigheter rettssaker som involverer et amerikansk selskap lokalisert i et annet land, ville det være fornuftig å søke hjelp fra menneskerettighetsadvokater fra begge land. I det minste bør advokatene være kjent med internasjonale menneskerettigheter i tilknytning til hvert enkelt land.

  • En menneskerettighetsadvokat kan arbeide for å beskytte rettighetene til funksjonshemmede.
  • Uavhengig av hvor en person befinner seg, vil en menneskerettighetsadvokat arbeide for å beskytte sine rettigheter og inngå menneskerettigheter rettssaker om nødvendig.