Hva er en midlertidig forføyning Bond?

July 18  by Eliza

Domstoler kan kreve en saksøker å sikre en kjennelse obligasjon i tilfelle av en urettmessig eller falsk forføyning og lider skader som resultat. Saksøkerne kan søke om en midlertidig forføyning med domstolen, som ber en dommer å forby tiltalte fra å engasjere seg i en bestemt handling, eller beordrer tiltalte til å gjøre noe. Tiltalte er pålagt av en rettskjennelse når forføyningen er innvilget, men økonomisk tap og saksomkostninger er noen av de skader som kan oppstå hvis påbudet er uriktig. Obligasjonen garanterer at saksøker vil betale saksøkte for slike tap. Forføyning obligasjoner kan kjøpes fra kausjonist obligasjonsselskaper samt noen forsikringsselskaper som selger domstol obligasjoner.

Forføyning er rettferdig rettsmidler gitt av retten der det ikke er regionale midler tilgjengelig i loven. Begrunnelsen for retten gi en kjennelse er ofte for å hindre skade på saksøker, plaintiffâ € ™ s familiemedlemmer, eller plaintiffâ € ™ s virksomhet interesse. For eksempel kan en saksøker be om en midlertidig forføyning mot en saksøkt for å slutte å bruke et varemerke som krenker den plaintiffâ € ™ s eide varemerke. Skaden er ofte en anslått fremtidig skade, men pålegg er også ansatt i tilfeller der tildeling en monetær skaden ikke er tilfredsstillende eller passende for situasjonen. Hvis en saksøkt bryter en kjennelse, blir han holdt i forakt for retten og kan møte ulike juridiske straffer.

Det finnes flere typer pålegg som en kjennelse obligasjon dekker, inkludert en midlertidig forføyning, bekreftende forføyning, og uoverkommelige forføyning. En midlertidig forføyning hindrer tiltalte fra en handling som ville hindre plaintiffâ € ™ s rettigheter i rettssaken. Et bekreftende kjennelse eller obligatorisk forføyning er en rettskjennelse som dirigerer tiltalte til å utføre en handling. Begjæring om midlertidig forføyning er en rettskjennelse som krever partene til å fortsette å oppføre seg som vanlig, og ikke for å gjøre endringer før en thereâ € ™ sa rettslig kjennelse. En uoverkommelige forføyning stopper tiltalte fra å utføre en handling eller handlinger før det er en høring om saken.

Hver jurisdiksjon og rettssystemet har sine egne krav til mengden av påbudet obligasjon nødvendig. Dommeren som presiderer over saken vil ofte angi hvor påbudet obligasjon og pålegge saksøker å få en hvis nødvendig. Saksøkerne kan fylle ut og sende inn en elektronisk søknad for å sikre en obligasjon eller arbeid med en agent eller megler for å fullføre de nødvendige papirene. Søknaden kan kreve opplysninger om eiendeler og fødselsnummer, for eksempel et personnummer.

  • Dommeren som presiderer over saken vil ofte angi hvor påbudet obligasjon.
  • Når en kjennelse blir brutt, kan den tiltalte bli belastet med forakt og står overfor en rekke juridiske konsekvenser.