Hva er en mitokondrie Genome?

September 9  by Eliza

En mitokondriell-genomet er en samling av genetisk informasjon som bæres i mitokondriene, organeller som finnes i cellene i eukaryote organismer som mennesker og andre komplekse dyr. Dette DNA er atskilt fra det gjennomført i kromosomene på Cella € ™ s kjerne, som utgjør hoveddelen av organismâ € ™ s samlede genom. Forskere utforsker genetisk arv har sekvensert det mitokondrielle genomet til en rekke organismer, inkludert mennesker, for å samle informasjon om dette ganske unikt aspekt av genetikk.

Flere funksjoner satt mitokondrie genome bortsett fra andre genetiske materialet i legemet. Først av alt, er det arvet utelukkende gjennom mor, noe som kan ha nyttige implikasjoner for sporing av generasjonsskifter, forhold, og arv. I tillegg har den en usedvanlig høy mutasjonshastighet i forhold til det kromosomale genomet. Videre er det antatt å være spor av DNA fra organismer som en gang helt uavhengig, og senere absorbert av tidlige levende celler for å tilveiebringe symbiotiske fordeler.

37 gener er båret i mitokondrie genome. De bærer informasjon mitokondriene bruker til å utføre sin primære funksjon, som er generering av energi for cellulære aktiviteter. Mitokondriene kan produsere flere viktige proteiner, transfer RNA, og ribosomalt RNA ved hjelp av skissene som finnes i deres DNA. Sekvensering av mitokondrielle genomet kan gi nyttige ledetråder i arv ikke bare innen arter, men gjennom evolusjonære historie. Forskere har for eksempel brukt denne DNA for å spore grupper av mennesker til enkelt vanlige kvinnelige forfedre.

Studier kan også være viktig for å forstå mitokondrie lidelser. Disse betingelser kan være forårsaket av feil i mitokondrie DNA som svekker funksjonen av disse viktige organeller. Uten fungerende mitokondriene, kan cellene ikke være i stand til å utføre viktige oppgaver. Hos personer med Leberâ € ™ s arvelig optikusneuropati, for eksempel oppstår synstap i barndommen til tidlig voksen alder på grunn av feil på mitokondrier. Kvinner kan passere tilstanden til sine barn, men menn vil ikke, fordi det mitokondrielle genomet er bare gjennomført i eggene, ikke sperm.

Offentlige databaser gi informasjon om mitokondrie-DNA fra et utvalg av organismer. Disse databasene kan hjelpe forskerne å identifisere enkeltgener, og tillate dem å sammenligne gener fra friske og syke organismer for å se etter de konkrete feil i DNA som fører til genetiske forhold. Forskere i felt som genterapi kan bruke denne informasjonen til å avgjøre om det er mulig å reparere DNA for å gjenopprette funksjonalitet, og kan bruke det til embryonale diagnose og screening for å se etter tegn på felles genetiske lidelser.

  • Studere den mitokondrielle genomet kan hjelpe forskerne å forstå mitokondrie lidelser bedre.
  • Mitokondriene er funnet i celler av komplekse organismer.