Hva er en modifisert brutto Lease?

October 15  by Eliza

En modifisert brutto leie dekker noen, men ikke alle, bygge tjenester i bytte for leie. Denne typen kommersielle lease kan være vanlig i mixed-brukt bygninger der leietakerne har ulike behov når det gjelder tjenester. Vilkårene varierer betydelig og er omsettelige i starten av kontrakten, noe som gjør det viktig å vurdere dem nøye og be om eventuelle justeringer før du aksepterer. En advokat kan gå gjennom en modifisert brutto leiekontrakt og svare på eventuelle spørsmål en potensiell leietaker måtte ha.

Leien er fastsatt til et bestemt beløp basert på bygningen, dagens markedsforhold, og andre medvirkende faktorer. Disse inkluderer hvilke tjenester som strukturert i leieavtalen; utleier kan betale skatt og forsikring, for eksempel, eller disse kan være ansvar leietaker. Elektrisk service, oppmålte vann, rengjøring og vedlikehold kan også inngå i en modifisert brutto leieavtale. Utleiere kan avslå å dekke tjenester når bruk i en bygning er svært variabel. Et spa kan gå gjennom en masse vann, for eksempel, i så fall sin modifiserte brutto leiekontrakt kan utelukke vann, forplikter bedriftseiere til å betale for denne tjenesten.

Dette i motsetning til en full service brutto lease, hvor den månedlige husleien dekker alle byggtjenester. I bytte for deres leie, leietakere har bruk av plass og kan være i stand til å gjøre noen endringer, men trenger ikke å betale skatt, forsikring, energi, vaktmester, og andre serviceavgifter. Leieprisene i denne situasjonen har en tendens til å være høyere fordi utleier må oppveie økte kostnader knyttet til drift av bygget. Med en modifisert brutto lease, leien er rimeligere, men leietakere må budsjettet for tjenester for å holde i drift.

Ansvar kan deles med noen modifiserte brutto leieavtaler. I vedlikehold og reparasjoner, for eksempel kan en utleier enige om å håndtere store utgifter som erstatter taktekking og gulv. Leietaker kan være ansvarlig for å male vegger og trim, og å holde plassen i god stand. Enkelte tjenester kan falle inn i gråsoner hvor ansvaret for betaling er uklart, og i så fall kan partene forsøke å forhandle eller utarbeide en avtale som deling av kostnadene.

I tillegg til de tjenester som tilbys fastsetting, kan en modifisert brutto leieavtale inkluderer restriksjoner på plass. Utleiere kan begrense hvilke typer bedrifter som opererer i sine anlegg, og kan sette begrensninger på driftstimer, ambient musikk, innredning og relaterte saker. Disse begrensningene kan være på plass til fordel for andre leietakere, for å holde en bygning ser og føler uniform.

  • Bygningsvedlikehold kan inngå i en modifisert brutto leieavtale.