Hva er en Mortgage Disclosure?

December 26  by Eliza

Boliglån avsløring er prosessen med å gi løpende informasjon om status for eventuelle boliglån aktivitet forbundet med ulike typer fast eiendom. Disclosure kan ta form av å gi nøyaktige data til potensielle kjøpere, potensielle selgere, eller til offentlige etater som fører tilsyn med eiendomsbransjen innenfor et bestemt land. Objektet av alle former for boliglån avsløring er å sikre at eiendomstransaksjoner håndteres på en lovlig og etisk forsvarlig måte.

I land hvor boliglån poster blir vedlikeholdt i samsvar med gjeldende forskrifter, er det normalt at data holdt av hver utlåner å bli oppdatert når endringer skjer. Dette inkluderer opptak detaljer om en nylig godkjent boliglån, endringer i vilkårene og betingelsene i en eksisterende boliglån, og utbetalingen av enhver eiendom boliglån håndtert av utlåner. Avhengig av kravene i jurisdiksjonen, må denne informasjonen rapporteres til den aktuelle institusjonen på en kontinuerlig basis, med noen land som krever rapporter så ofte som ukentlig. I andre situasjoner, er en månedlig eller halvårlige rapport anses tilstrekkelig.

Informasjonene i et boliglån avsløring vil variere fra ett land til et annet, avhengig av regelverket for tiden på plass. Men det er flere typer informasjon som vises i omtrent hver avsløring dokument. Disse inkluderer det totale lånebeløpet, hvilken type bolig som er involvert, og årsaken til lånet. Eksempler på årsaker til lånet omfatter kjøp av et nytt hjem, ombygging av en eksisterende hjem, eller utvidelse av refinansiering en primær boliglån eller gi en ekstra boliglån på eiendommen.

I noen land, er detaljer om skyldneren også inkludert i boliglån avsløring. Rase og etnisk bakgrunn for den som låner er ofte inkludert. Noen jurisdiksjoner krever at kjønns av låner også rapporteres. I situasjoner hvor et boliglån søknaden blir avslått, kan årsaken til avslaget bli pålagt å vises, sammen med referanser til underliggende dokumentasjon.

Noe av denne informasjonen kan virke irrelevant eller invasiv, blir dataene vanligvis anses nødvendig som et middel for å beskytte låntakere og långivere fra potensielle svindel situasjoner. Disclosure lover krever ofte informasjon som kan være kryss-referert med data rapportert av ulike långivere, og muligens identifisere avvik som indikerer tilstedeværelse av noen form for avsløring svindel. Dette beskytter låntakere fra å gjøre forretninger med skruppelløse långivere, samtidig beskytte långivere fra å bli involvert i en uredelig situasjon med uetiske låntakere.

Siden opplysnings forskrifter og protokoll variere fra ett land til et annet, er det viktig å identifisere eventuelle lover som gjelder for det lokale jurisdiksjon. I tillegg til nasjonale lover, kan det være kommunale eller statlige forskrifter som påvirker prosessen og arten av boliglån avsløring. Eiendomsmegling fagfolk kan ofte gi informasjon om rutiner for rapportering, samt hvor du finner skjemaene er nødvendig for å overholde regelverket.