Hva er en Motgang erklæringen?

January 3  by Eliza

En motgang erklæring er en juridisk erklæring som gir bevis om en persons økonomiske motgang. Dette dokumentet er vanligvis en nødvendig del av en søknad om lån tilgivelse eller gjeld reforhandling. Avhengig av art av programmet, kan det være nødvendig å bruke en form møblert med søknaden, eller søkere kunne forberede en generisk erklæring om økonomisk motgang og sende det sammen med andre saksdokumenter. Det er viktig å sørge for at informasjonen på skjemaet er korrekte og fullstendige.

Motgang erklæring vil gi en detaljert beskrivelse av den økonomiske situasjonen. Folk kan oppleve motgang på grunn av jobb tap, timer kutt på jobb, uventede utgifter, og andre situasjoner. Skjemaet kan kreve at søkeren demonstrere hvorfor motgang er av permanent karakter, for å dokumentere at det er nødvendig for å gjøre justeringer til søkerens gjeld. Folk kan bruke dette dokumentet som en del av et program for å be om overbærenhet på et lån, forhandle nye vilkårene, eller be om fullstendig tilgivelse.

En situasjon hvor en motgang erklæring kan komme opp er i Making Hjem Affordable programmet i USA. Etter finanskrisen i 2008, opprettet regjeringen dette programmet for å hjelpe sliter huseiere reforhandle sine boliglån og bo i sine hjem. Søkere må oppgi en motgang erklæring for å vise hvordan de ikke kan oppfylle eksisterende vilkårene for boliglån, og representanter vil gjennomgå dokumentet for å avgjøre om et hus kvalifiserer.

Dette dokumentet er juridisk bindende. Hvis folk forfalske informasjonen, kan de bli gjenstand for sanksjoner inkludert bøter og fengselsstraff. Ved utarbeidelsen av form, er det viktig å ta hensyn til instruksjonene og å sørge for at informasjonen er korrekt. Ved en feil, bør folk forberede en endring av motgang erklæring umiddelbart og sende det, demonstrere uskyld av feilen og deres ønske om å gjøre at dokumentet er korrekt.

Informasjonen på dette skjemaet er konfidensiell. Innholdet kan ikke deles uten eksplisitt tillatelse og samtykke. Folk omgår skjemaet trenger for å holde dataene konfidensielt, selv om de kan dele form med andre i et kontor samt personer med en juridisk rett til å vurdere det. Søkere forbereder en motgang erklæring som har bekymringer om mulige anvendelser av skjemaet kan be om en klar diskusjon om deres juridiske rettigheter og ansvar for å få mer informasjon. De kan også spørre hvem som skal få lov til å se skjemaet.

  • Motgang affidavits er juridiske dokumenter som attesterer økonomiske problemer.
  • En motgang erklæring kan hjelpe folk bo i sine hjem.