Hva er en motorsykkel Bill of Sale?

October 19  by Eliza

En motorsykkel regning for salg er et dokument som beskriver overføring av en motorsykkel eierskap fra ett parti til et annet. Detaljer som bør inkluderes i motorsykkel bill of sale er modell av motorsykkelen, navn og adresser til de tidligere og nye eiere samt eventuelle identifikasjonsnummer som finnes på motorsykkelen. Datoer, beløpet betalt og betingelsene for salg bør også være representert i motorsykkel regning for salg. Egnede eksempler på blank motorsykkel bill of sale dokumenter kan bli funnet på internett og i mange motorsykkel fagblader og magasiner.

Mange områder krever et kjøretøy tittel som skal utveksles på tidspunktet for et salg motorsykkel. Det er lurt å ta med en motorsykkel regning for salg selv når transaksjonen inkluderer en hjemmelsoverføring. Regningen for salg vil detalj vilkårene for salget samt eventuelle spesielle forhold, som for eksempel deler skyldte eller noen mekaniske problemer som skal løses på et senere tidspunkt. Dette er spesielt viktig når du arbeider med antikke motorsykler. Ofte vil disse veteranmotorsykler ikke ha en tittel.

Når du kjøper en motorsykkel som sies å ha bemerkelsesverdig historie, slik som tidligere berømt eierskap, racing historie eller lignende, er det viktig å få dette skriftlig og på motorsykkelen regning for salg. I tilfelle at motorsykkelen ikke er representert ved den forrige eieren, vil inkludering av denne dokumentasjonen i motorsykkel bill of sale være uvurderlig i en domstol. Ha vitne signaturer som inngår i dokumentet tjener til å gjøre den mer verdifulle i dette tilfellet også.

Når du gjør noen endringer på en motorsykkel regning for salg, er det nødvendig å ha de endringene signeres av alle berørte parter. Hvis du bruker flere kopier av et enkelt dokument, er det lurt å innledende alle kopier og betegne endringer på alle kopier også. Dette bidrar i eventuelle tvister i fremtiden om noen mening av en hensikt endringen i dokumentet. Det er også lurt å merke antall hver kopi, slik som "en av tre" og "to av tre" og så videre.

Noen jurisdiksjoner kan kreve å ha regning for salg bevitnet av en notarius publicus. Når det er nødvendig å gjøre det, er disse kontorene lett ligger og vanligvis kreve en nominell avgift. I en tvist, en attestert kopi av et dokument ofte har mer vekt enn en ikke-offisiell versjon.

  • Det er anbefalt å oppnå både en tittel og en regning for salg når du kjøper en motorsykkel.
  • Man jobber med motorsykkel.