Hva er en Multimedia Messaging Service?

August 22  by Eliza

En multimediemeldingstjenesten (MMS) er et middel for å sende multimediemeldinger via et trådløst nettverk fra en mobil kommunikasjonsenhet til en annen. Meldingen kan omfatte noen eller en kombinasjon av grafikk, lyd eller videofiler, sammen med en tekstmelding. Kommunikasjonsenheten bør fortrinnsvis være i stand til å sende og motta meldinger gjennom en tredje generasjon (3G) siden multimediefiler er vanligvis stor. Multimedia Messaging Service er en forbedring av den korte Messaging Service (SMS) og Enhanced Messaging Service (EMS).

Den store-and-forward teknikken er vanligvis ansatt i å implementere en multimediemeldingstjenesten. Kommunikasjonsprotokollen som typisk anvendes er den trådløse applikasjonsprotokollen (WAP). WAP er designet for å håndtere sikker kommunikasjon mellom to trådløse enheter. En server som kalles en MMS Center (MMSC), på den annen side, er vanligvis satt opp av en kommunikasjonsbærer for å håndtere MMS-trafikk.

Opprette og sende en multimediemelding er vanligvis gjøres i tre trinn. Det første trinnet er å hente en multimediefilen en avsender ønsker å overføre til en mottaker. Avsenderen kan da ønsker å gjøre noe redigering å tilpasse grafikken, video eller lydfil og legg til litt tekst han eller hun ønsker å formidle til mottakeren. Mobilnummeret til mottakeren legges inn og meldingen sendes.

Mobiltelefonen som mottar meldingen vil vanligvis varsle deg når en multimediemelding er mottatt. Hvis mottakerens telefon er ute av stand til å vise MMS-innhold, er det sannsynlig at multimediemeldingen ikke vises. Telefonen, men vil fortsatt varsle brukeren om at han eller hun har blitt sendt en MMS-melding.

En multimediemeldingstjenesten er vanligvis brukt av en person til å sende en MMS-melding. Bildene som sendes på denne måten kan være i stand til å bli lastet ned på enkelte nettsteder. En melding avsender som har en telefon med et innebygd kamera kan også ta bilder og lagre dem på telefonen. Disse bilde senere kunne hentes og brukes i MMS-meldinger.

Noen markedsføring institusjoner kan bruke multimediemeldingstjenesten også. Et selskap som driver en kampanje kan være i stand til å sende en målet forbruker en multimediemelding godkjenne et produkt eller tjeneste. Det er også mulig å bruke en multimediemeldingstjenesten til å svare en kunde spørring. En politiker kan bruke tjenesten til å sende en bildemelding å presentere seg for visse bestanddeler.

  • MMS er en kombinasjon av bilde, lyd eller filmfiler innebygd i en tekstmelding.
  • En MMS lar mobilbrukere til å motta meldinger som inneholder grafikk.