Hva er en nedsenkbar pumpe?

February 3  by Eliza

En nedsenkbar pumpe er en pumpe som er i stand til å bli plassert under vann, og likevel utføre sin tiltenkte formål. Noen pumper kan være utformet for å arbeide mens de helt nedsenket, mens andre kan være neddykket eller plassert på et tørt område. Det er viktig å forstå hva slags pumpe du har å gjøre med for at ingen skade er påført når det blir brukt.

Nedsenkbare pumpetyper inkluderer sump pumper og kloakk pumper. Dette er typer som de fleste boliger brukere vil være mest kjent. Imidlertid kan denne pumpen brukes i en rekke andre applikasjoner så vel som for så vel pumper, fontene pumper og borehullspumper.

Nedsenkbare pumper arbeid ved å beskytte sine motorer fra væsken som pumpes. Vanligvis er motorene anbragt i et vanntett kammer fylt med olje. De fleste motorer som brukes i disse pumpene er elektrisk, enten drevet på vekselstrøm eller likestrøm.

Fordelene med en nedsenkbar pumpe er mange. For det første har den fordelen av å være selv primet fordi stoffet er det å pumpe, vanligvis vann, er der i selve pumpen. Videre kan den nedsenkbare pumpen faktisk har å gjøre mindre arbeid enn en standard pumpe bare fordi det er nærmere den væsken som blir pumpet.

Det er noen ulemper for nedsenkbare pumper i tillegg. Er det muligheter pumpen vil bli korrodert og mister seglene, og dermed gir væske å trenge inn i motorhuset og forårsaker betydelig skade på enheten. Også, fordi disse pumpene er under vann en god del av deres liv, få tilgang pumpen for reparasjoner kan være vanskelig.

I hjemmet bruker, er de fleste av disse problemene noe redusert. En nedsenkbar pumpe i et hjem kan ikke være neddykket det meste av tiden. Hvis det er, det kan ikke være helt under vann. Likevel, pumpen bør fortsatt være lett tilgjengelig.

Når du velger en nedsenkbar pumpe for hjemmebruk, mange er egnet for bestemte oppgaver. Noen kan være bedre i stand til å håndtere faste stoffer, og ville derfor gjøre gode avløpspumper. Andre standard sump pumper kan bare egnet til å fjerne vann fra uønskede områder, for eksempel oversvømte kjellere.

  • Pumper er noen ganger nødvendig for å bevege tykk kloakk gjennom ledninger.