Hva er en Net Estate?

February 14  by Eliza

En netto eiendom er den samlede verdien av en avdødes eiendom etter alle de administrative kostnadene er trukket fra. Netto eiendom er den delen av boet som regnes som skattepliktig, og det er også den delen som distribueres til folk utpekt i viljen. Fastsettelse av verdien av netto eiendom finner sted under skifteretten, en prosess som kan være under oppsyn av en tinglysing advokat. En dyktig regnskapsfører kan også være en verdifull person å ha på hånden mens probating en eiendom og gjøre eiendom planer i forkant av dødsfallet.

Den totale verdien av noens eiendom på tidspunktet for dødsfallet er kjent som brutto eiendom. Når boet trer skifterett, en av de første oppgavene som foregår er en regnskapsmessig av alt avdøde eide i den hensikt å finne verdien av brutto eiendom. Dette omfatter kontanter, eiendom, investeringer og andre eiendeler eid av avdødes. Det er viktig å merke seg at verdsettelsen av brutto boet ikke avgjøre hvem som får hva. Denne prosessen er gjennomført utelukkende for å gi en fullstendig redegjørelse for alt avdødes eid i forbindelse med behandlingen av boet nøyaktig og rettferdig.

Når brutto eiendom er beregnet, kan utgiftene bli trukket. Disse inkluderer begravelse utgifter og oppgjørskostna- eventuelle gjeld. I tillegg er det administrative utgifter forbundet med tinglysing inkludert avgifter for håndtering av dokumenter og en avgift til utøver av boet. Resten overs når disse utgiftene er regnskapsført er netto eiendom.

Byrder er ansvarlig for å fordele netto eiendom mellom de begunstigede i samsvar med ønskene uttrykt av den avdøde. Når en vilje er meget presis, kan dette ikke være en utfordrende oppgave. I andre tilfeller kan testamenter være uklart eller utdatert, og nyter godt selv kan bestride om sin arv. Dette kan føre til skifteretten for å dra på som vilkårene i testamentariske gaver er motsøksmål.

Lover om arveavgift variere. En del av eiendom planlegging bør omfatte undersøkelse i disse lovene for å bestemme skatteeffekter av testamentariske gaver i et testament. Noen mennesker kan velge å fordele eiendeler før de dør for å redusere størrelsen på netto eiendom, slik at mottakerne ikke skal beskattes. Eiendom planlegging kan også omfatte etablering av en tillit til å holde verdier på vegne av stønadsmottakere, som foreldre kan gjøre for barn som ennå ikke har nådd myndighetsalder.