Hva er en nominee-avtalen?

April 9  by Eliza

En nominee Avtalen er et dokument hvor en person går med på å opptre på vegne av en annen person i visse saker, vanligvis knyttet til rettssystemet. Ofte er disse sakene involverer fast eiendom, men begrepet kan brukes til andre situasjoner også. På noen måter er en nominee avtalen svært lik en fullmakt, men kan være mer bred i omfang, eller mer åpen slutt. En kandidat kan motta en betaling for tjenester, eller kan bli enige om å gjennomføre saker av en annen ut av velvilje.

Som med alle kontrakter, forvalteravtaler krever flere forskjellige ting. Det første en avtale krever er et tilbud og aksept av to separate partier. Avtalen må også utføres og signert av kompetente parter, noe som betyr at de som ikke er mindreårige i deres jurisdiksjoner, ikke beviselig mentalt syk eller påvirket av noen substans som kan svekke dømmekraften.

Alle parametere som er nødvendige for å utføre de oppgavene man venter seg må utformes innen forvalteravtalen. Det vil gi uttrykkelig myndighet til forvalteren å gjøre visse ting. Det kan også spesielt satt ut grensene som definerer hvor langt en nominee kan gå i å drive forretninger på vegne av den andre parten. Lønnen for forvalteren vil også bli fastsatt i kontrakten. Kontrakten vil også trolig inkludere en effektiv dato og en utløpsdato.

I eiendomssaker, kan forvalteren avtalen faktisk overføre juridisk eier av en eiendom til en annen person. Avtalen sier også hva som kan gjøres med eiendommen, og hvordan fordeler og ansvar for at eiendomsretten skal håndteres. Det kan også opplyse når, eller under hvilke omstendigheter, kan eierskapet overføres tilbake til det opprinnelige partiet. Vanligvis er eiendommen ikke gitt til den andre personen på ubestemt tid.

En standard nominee avtale kan også inkludere en skadeerstatning klausul. Dette er en klausul som er utformet for å sikre forvalteren holdes skadesløs mens opptrer på vegne av den andre parten, bør en tvist eller søksmål oppstår. Erstatningen klausulen kan bare være effektiv så lenge forvalteren opptrer i god tro med hans eller hennes forretninger.

Enkeltpersoner kan ha en rekke ulike årsaker til ønsker en kandidat. Kjendiser og andre kjente personer kan ønske å gjøre det som en måte å opprettholde litt privatliv. Andre kan ikke være i stand til å drive forretninger praktisk på grunn av sin geografiske plassering eller annen annen sak. Å ha en nominee gjør at enklere.

  • En nominee Avtalen er et dokument hvor en person går med på å opptre på vegne av en annen person i visse saker, vanligvis knyttet til rettssystemet.
  • På noen måter er en nominee avtalen svært lik en fullmakt.