Hva er en offentlig forkjørsrett?

June 19  by Eliza

En offentlig forkjørsrett er en allemannsrett til å reise uhindret over et stykke land, selv om landet er privateid. Vanligvis er dette begrepet i referanse til fortau og gater som er plassert på by eller bygd eiendom. Men selv om det offentlig forkjørsrett er på et slikt offentlig eiendom, kan enhver grunneier som grenser til høyre for veien har et ansvar for å holde publikum forkjørsrett trygt for reiser med fotgjengere. En offentlig forkjørsrett kan skilles fra en "privat forkjørsrett", som er vanligvis referert til som en "Servitutt."

De vanligste eksemplene på en offentlig forkjørsrett er fortau og offentlig vei. En offentlig forkjørsrett trenger ikke å være på bakkenivå, men. By opprettholdt kraftledninger som går på tvers av andres eiendom eller avløpsrør som går under jorden over privat eiendom kan også vurderes offentlige rettigheter til vei. Den offentlige nødvendighet for slik infrastruktur gir byen eller byen en underforstått rett til å kjøre en slik infrastruktur på tvers av privat eiendom med eller uten uttrykkelig samtykke fra eieren.

Selv om offentlige rettigheter måte er teknisk eid av byen der de ligger, tilstøtende grunneiere generelt er ansvarlig for den umiddelbare sikkerhet for reise langs høyre side av veien. Dette betyr ikke at en eiendom eier må fylle jettegryter som utvikler på gaten foran hans eller hennes hus, men han eller hun har et ansvar for å gjøre rimelig vedlikehold. For eksempel, hvis det er en snøstorm, har han eller hun vanligvis en forpliktelse til å måke fortauet og sørg for at det ikke er farlig isete. I tillegg kan han eller hun være ansvarlig for fjerning av noen døde greiner som henger fra trærne på offentlig forkjørsrett som risikerer å bryte og skade forbipasserende.

En privat forkjørsrett er vanligvis kalles en "Servitutt." Easements er private tilskudd av en grunneier til en annen part - som kan være en privat fest eller regjeringen - for å bruke hans eller hennes land for et oppgitte formålet. For eksempel kan eieren av en gård innvilge en nabo rett til å kjøre over hans eller hennes land i den hensikt å komme inn eller forlate en eiendom. Dette er en vanlig stipend i situasjoner der nabo har ingen enkel måte å nå en offentlig vei gjennom hans eller hennes eget land. I motsetning til en offentlig forkjørsrett, servitutter er generelt oppsigelig med mindre annet er angitt i Servitutt tilskuddet.

  • Servitutter aktivere publikum til lovlig reise over en del av privat land.