Hva er en Opptrapping punkt?

September 6  by Eliza

En opptrapping klausul er en bestemmelse innenfor et avtaleforhold som autoriserer en økning i prisingen funnet i den kontrakten bør visse spesifiserte hendelser skje. Klausuler av denne typen finnes i mange forskjellige innstillinger, blant annet husleiekontrakter og til og med kontrakter som regulerer volumet salg av ulike varer og tjenester til bedriftskunder. Hensikten med en opptrapping klausul er å sikre at leverandøren eller leverandøren kan fortsette å dekke alle kostnader forbundet med å levere varer og tjenester, og forbli en levedyktig drift.

Med en pris opptrapping klausul, er leverandør eller leverandør gis rett til å øke pris innspilt i kontrakten hvis spesifiserte hendelser skal skje som fortjener å gjøre det. For eksempel, hvis endringer i økonomien resultere i en periode med inflasjon som forårsaker kostnadene av råvarer som brukes til å produsere varer eller tjenester for å øke over et visst beløp, kan et selskap implementere en enhet prisøkning som påvirker selv kunder med volumprisavtaler med selskapet. Denne type kontrakt opptrapping klausul er vanligvis spesifikk i hva hendelse eller hendelser må skje før en prisøkning er mulig, og vil vanligvis også skissere prosessen som må brukes for å gjennomføre som øker.

Inkludering av en opptrapping klausul er til fordel for både kunden og selskapet leverer produkter til kunden. For selskapet, gjør at klausulen det mulig å unngå situasjoner der varer eller tjenester må være levert til kunden på under kostpris etter noen endring i økonomien øker kostnadene for råvarer eller andre utgifter som er avgjørende for produksjonsprosessen. Et selskap kan ikke fortsette driften for lenge hvis ingen fortjeneste blir generert av salg til flere større kunder. Kunden fordeler siden gir et middel for prisøkninger under visse omstendigheter betyr at det er ikke sannsynlig å være et avbrudd i leveringen av de avtalte produkter, slik at kunden til å gjøre bruk av disse produktene i hvilken måte anses ønskelig.

Det er viktig å merke seg at kunder bør opptrapping klausul i en kontrakt før du velger å signere avtalen. Statlige forskrifter om natur og kompleksiteten i denne type kontraktsbestemmelse variere, en situasjon som noen ganger gir bedrifter med en større grad av skjønn avgjøre om prisøkninger er tillatt i henhold til vilkårene i avtalen. Av denne grunn bør kundene søke å forhandle kontrakter som er svært spesifikke i hva slags hendelser ville tillate en prisøkning, og selv hvor mye av en prisøkning ville være mulig uten å forsøke å reforhandle den nåværende kontrakten. Gjør du det vil bidra til å redusere sjansene for å motta en vag henvisning til økte kostnader og kunngjøringen av en forestående implementering av ny prising.

  • En opptrapping klausul er en bestemmelse innenfor et avtaleforhold som autoriserer en økning i prisingen funnet i den kontrakten bør visse spesifiserte hendelser skje.