Hva er en pakt?

November 12  by Eliza

I form av forretningsapplikasjoner, er en pakt en skriftlig avtale mellom berørte parter som hjelper for danner grunnlaget for en slags pågående forretningssamarbeid. Pakter gir de brede avtalevilkår som vil eksistere mellom enhetene som er en del av samarbeidet, selv om noen pakts dokumenter er noe vag, mens andre er veldig konkret. I alle tilfeller, er det noen grunnleggende elementer som inngår i pakten som bidrar til å gi virksomheten ordning betydning og funksjon.

Tradisjonelt vil en pakt ta fem grunnleggende problemer, enten i grove trekk eller med spesifikke utkant. Først vil pakten identifisere de partiene som går inn i avtalen. Dette kan omfatte navn på enkeltpersoner så vel som bedriftens navn og eventuelle DBA identiteter som er ansatt av noen av partene. Sekund, vil teksten i pakt inkludere minst én klausul eller seksjon som tar for seg hoved formålet med opprettelsen av kontrakten. Disse første to faktorene adressere begge de essensielle spørsmål om hvem som er involvert, og hvorfor de går inn i et samarbeid.

De resterende tre faktorene i en pakt adressere hvordan forholdet er forventet å fortsette. Pakter vil inkludere data om de generelle forhold som vil regulerer forholdet, som for eksempel å definere hvilke tjenester vil bli levert. Pakten vil også vurdere vilkårene for betaling for tjenestene, til noen form for rabatt eller unntak Service Delivery som blir avtalt, og hvordan hver av partene i pakt vil reagere i tilfelle en nødsituasjon. Når de generelle vilkårene for leveransen er adressert, blir saken av belønning og straff i tilfelle av svikt i noe parti å holde opp sin ende av forholdet definert. En siste faktor adresser som har fullmakt til å undertegne avtalen på vegne av hver enhet, og som vil motta en signert original kopi av kontrakten.

Som kontrakter går, kan en pakt enten være en restriktiv pakt eller en bred pakt. En restriktiv pakt tendens til å være veldig konkret om forventningene for alle parter, samt detaljering prosesser og prosedyrer i svært strenge vilkår. Svært lite er overlatt til skjønn av alle interesserte parter. I kontrast, skisserer en bred pakt utkant forholdet, men kan forlate en rekke saker åpne for skjønn av de berørte parter.

  • En pakt er en skriftlig avtale mellom berørte parter som hjelper for danner grunnlaget for en slags løpende forretningsforhold.