Hva er en passiv Radar?

June 18  by Eliza

En passiv radar er et radarsystem som mottar bare, i stedet for vekslende sending og mottak. Disse systemene brukes i en rekke innstillinger, og de har en rekke fordeler som gjør dem mål av interesse for mange militære teknologiutviklere. I hovedsak, er en passiv radar en meget finstemt par ører, følsomme for høyfrekvente radiobølger i stedet for lyder som kan høres av det menneskelige øret.

Mange er kjent med måten radar fungerer: Et signal sendes, og en mottaker venter på signal for å gå tilbake, trekke slutninger fra den returnerte signal om hva slags gjenstander signalet samhandlet med, og hvor langt unna de er. For eksempel kan et skip bruke radar for å se etter potensielle fiendtlige skip i området. I motsetning til sonar, som bruker lyd, bruker radar høyfrekvente radiobølger.

Passiv radar har samme evne til å plukke opp mikrobølgeenergi, men det sender ikke det. I stedet er bruker refleksjoner fra andre objekter og den opprinnelige kilden til å samle informasjon om mål, jobber passivt i stedet for aktivt å identifisere objekter i sin nærhet. Ved hjelp av denne informasjonen, kan enheten gi informasjon om rekkevidde, hastighet og plassering som kan brukes til å ta beslutninger. Passiv radar på et luftfartøy, for eksempel, kan bli brukt for å identifisere andre fly i området for det formål å unngå dem.

Fra et militært perspektiv, klar fordel til passiv radar er at det er stealthy. Siden det ikke overfører, kan det være vanskelig for en fiende å finne, fordi det ikke er noe signal å spore. I stedet, bare sitter passiv radar og venter på signaler av interesse. Selv om en passiv radar matrise er identifisert, kan det være vanskelig å jam, fordi det ikke er mulig å vite hvilke frekvenser er det ved hjelp av, selv om taktikker kan benyttes for å etterligne det i den hensikt å forvirre den. Ved hjelp av passiv skjult radar kan forbedre oppdrag sikkerhet og tillate folk å ha tilgang til radardata kontinuerlig.

Passiv radar deteksjon av mål av interesse er også mindre kostbart og komplisert enn å jobbe med en aktiv radarsystem. Dette gjør det mindre kostbart å implementere, og kan gjøre det attraktivt i miljøer hvor radar behov for å få operativ raskt. Mange forskjellige ting kan benyttes som en passiv radarreflektor, slik teknologi for å utnytte en rekke gjenstander i dens nærhet for å samle inn informasjon.

  • Radarinnretninger kan brukes til å identifisere den avstand, retning og hastighet av fysiske objekter som kanskje ikke er synlig for det blotte øye.