Hva er en pendlet verdi?

February 16  by Eliza

Pendlet verdi er et begrep som ofte brukes på strategien for økonomisk planlegging, særlig til forvaltning av pensjonsordninger. Begrepet har å gjøre med netto nåverdi som er knyttet til de midlene som blir vedlikeholdt i planen. Identifisere pendlet verdi er viktig, siden du gjør dette gjør det mulig for fondsforvaltere til å forstå hvor mye penger skal avsettes til pensjonsordningen nå og låst inn på bestemte rente for å gi tilstrekkelige utbetalinger å planlegge medlemmer på ulike steder i fremtiden.

Den generelle ideen bak en pendlet verdi er å forholde seg hvor mye midler som må holdes i pensjonskassen for å sikre at fondet kan dekke sine fremtidige forpliktelser. Dette gjøres blant annet ved å identifisere den renten som skal gjelde for de midlene som holdes i pensjon og prosjektering hvor mye renteinntekter vil akkumuleres mellom nå og i fremtiden aktuelle datoen. Gjør du det gjør det mulig å forstå hvilket nivå av bidrag er nødvendig for å sikre utbetaling av et bestemt beløp, gitt rente som vil gjelde.

Beregning av pendlet verdi krever å forstå hva som skjer med den rente som gjelder for de midlene som allerede er investert i planen. Vanligvis, hvis renten øker i perioden under vurdering, vil dette bety at en større mengde av renteinntekter vil bli opprettet, og mindre i veien for bidrag er nødvendig for å oppnå det ønskede målet. Samtidig vil lavere rente betyr at fondet har til å ta inn flere bidrag for å opprettholde samme nivå på utbetalinger.

Bestemme pendlet verdi er noe lettere når investeringene som er gjort på vegne av fondet er i hovedsak utstyrt med fast avkastning av noe slag. Vanligvis vil minst en del av disse investeringene gir en fast inntektskilde for pensjonen. I tillegg kan fondsforvaltere også velge å investere i driftsenheter som gir en slags variabel avkastning, forhåpentligvis en som anses på linje med nivået av risiko eller volatiliteten forbundet med den aktuelle eiendel. Dette betyr at når du projiserer pendlet verdi, er det nødvendig å vurdere både faste og variable avkastning på investeringer, noe som åpner for ulike scenarier som kan dukke opp og senke avkastningen generert på noen av disse investeringene.

  • Pendlet verdi er et begrep som ofte brukes på strategien for økonomisk planlegging, særlig til forvaltning av pensjonsordninger.