Hva er en personlig garanti Form?

January 7  by Eliza

Også kjent som en betalingsgaranti form, er en personlig garantiskjema et juridisk bindende dokument som bekrefter hensikten med en kjøper å sende betaling til en selger, basert på de vilkår og betingelser som finnes i teksten i dokumentet. Avhengig av formatet som brukes, kan en form av denne typen også inkludere en forpliktelse fra en co-signataren som samtykker i å være ansvarlig for gjelden hvis kjøperen ikke bosette balansen på en riktig måte. En personlig garantiskjema kan inngå i en større kontrakt, eller være forberedt som en frittstående dokument som er signert samtidig som kontrakten.

Hensikten med en personlig garantiskjema er å ivareta interessene til både kjøper og selger. For kjøperen, inkludert teksten i skjema statene betalingsvilkårene, herunder vurdering av sent avgifter eller straffer i tilfelle at en betaling er forsinket. Mens denne detalj kan være inkludert andre steder i en servicekontrakt, hjelper presentasjonen i dette skjemaet for å sikre at kjøperen ikke forstår vilkårene for utbetaling, samt konsekvensene hvis betalinger ikke er gjort i henhold til avtalt tidsplan.

For selgere, er en personlig garantiskjema strukturert for å overholde alle lover og regler som gjelder for skriftlige avtaler i området hvor selger er plassert. Den konsis ordgyteri brukes med de fleste versjoner av denne formen gi selgeren med ekstra forsikring om at han eller hun har gjort alt for å informere kjøperen om hva som er forventet. Ved å minimere sjansen for misforståelser angående remittering av betalinger og eventuelle sent avgifter som kan gjelde, er selgeren trygg på at forretningsforholdet vil gå greit og at vilkårene i kontrakten vil bli oppfylt i tide.

Det er ingen én versjon av en personlig garantiskjema som er riktig for enhver situasjon. Heldigvis er det mulig å gjøre bruk av mange forskjellige maler som kan tilpasses for å passe behovene til selger og fortsatt være i samsvar med lokale lover. Mens det er mulig å kjøpe disse malene, er det en rekke gratis versjoner finnes på nettet. Disse gratis versjoner kan lastes ned i ulike tekstbehandlingsformat og enkelt omstrukturert til å omfatte noen spesifikke omstendigheter eller data som er gjeldende for en gitt transaksjon. I tillegg kan teksten av flere maler kombineres for å lage et dokument som dekker hver bekymring rundt betaling for varer og tjenester som ytes, slik at både kjøper og selger til å være komfortabel med vilkårene i forbindelse med garanti.

  • En personlig garantiskjema bekrefter hensikten med en kjøper å sende betaling til en selger.
  • Ikke oppfylle en personlig garantiskjema kan føre til en rettssak i noen tilfeller.