Hva er en Pilot Drill?

April 23  by Eliza

En pilotbore brukes for å starte boring av et hull før et større bore brukes til å bore et hull med den ønskede størrelse. En pilotbore brukes ofte før det endelige hull er boret for å sikre at det større bore går rett og hullet er definitivt laget på riktig sted. Tilstedeværelsen av pilothullet styrer det større bore, noe som gjør det mye enklere å holde bore rett frem. Den hindrer også at større bore glir på det materiale som skal bores; dette kan være en sikkerhetsrisiko og kan potensielt ødelegge prosjektet på hånden.

I noen tilfeller er en pilotborehullet gjort før en skrue er satt inn i et underlag. Formålet med pilotborehullet er i det vesentlige det samme som når hullet er laget for å romme en større bore. Det holder skruen rett og hindrer den fra å gli og skade overflaten som benyttes. Det krever også vesentlig mindre trykk og kraft til å sette inn en skrue i et pilothull enn i urørt tre. Avhengig av holdbarheten av materialet inn i hvilken skruen blir påført, kan et pilothull også være nødvendig for å hindre materialet fra å splitte eller sprekke.

Dessverre er mange av de vanskeligheter som gjelder for større øvelser gjelder også for små øvelser. Ved å lage et nytt hull, for eksempel, borkroner av alle størrelser har en tendens til å gli eller "vandre" bort fra det ønskede sted, særlig hvis tilstrekkelig kraft anvendes. Før bruk av en pilotbore, da mange bruker en kjørner å foreta et innsnitt i overflaten som skal bores. Den kjørner danner en liten fordypning som holder borkronen holdes på plass, slik at hullet er boret i det ønskede sted og overflaten av materialet er ikke skadet av den vandrende borkronen.

En pilotbore kan anvendes på en rekke forskjellige materialer av flere forskjellige grunner. Det er for eksempel viktig å bore et pilotborehullet inn i veden før innsetting av en skrue. Skruen kan ellers virke som en kile og forårsake at treet sprekker og revner. Det er også meget viktig å sørge for et pilotborehullet på metalloverflater, særlig hvis de er glatt og polert. En borkrone lett kunne gli på en slik overflate, og et styrehull forhindrer at det skjer, for derved å redusere risikoen for materialet og til den enkelte bruker bore.