Hva er en PPAR agonist?

January 19  by Eliza

De peroksisomproliferator-aktivert reseptor (PPAR) agonister er medisiner som kan brukes for å behandle type 2 diabetes mellitus (DM) og hyperkolesterolemi, en tilstand hvor pasienten har høy kolesterolnivåer i blodet. A PPAR agonister virker ved å stimulere PPA reseptorer, forårsaker endringer i kroppens stoffskifte og vekst. De tiazolidindioner binde til gamma-undertypen av PPA-reseptorer, og brukes til å behandle type 2 DM, mens fibrater binder til alfa-undertypen og bidra til behandling av hyperkolesterolemi.

En PPAR agonist fungerer fordi det stimulerer peroksisomproliferatoraktivert (PPA) reseptorer, som er plassert inne i kjernen av mange celler i hele kroppen. Det finnes en rekke forskjellige undertyper av disse reseptorer, inkludert alfa-reseptoren, beta-reseptor, og gamma-reseptoren. Disse subtyper forårsake ulike cellulære responser. Generelt er det imidlertid, stimulering av reseptorer aktiveres forskjellige gener, og resulterer i regulering av kroppens metabolisme og vekst.

En type av PPAR-agonist er tiazolidindionklassen, som binder seg til gamma-reseptor-undertype. Ved å aktivere denne subtype, kan disse medikamentene øke kroppens følsomhet for insulin og redusere appetitten. Siden DM type 2 utvikler seg på grunn av insulinresistens, kan de tiazolidindioner effektivt å behandle denne sykdom. De mest brukte medlemmer av denne klassen av narkotika er rosiglitazon, som går under merkenavnet Avandia®, og pioglitazon, som har merkenavnet Actos®.

De tiazolidindioner kan brukes enten alene eller i kombinasjon med andre medisiner for å behandle type 2 DM. De lykkes lavere pasientenes gjennomsnittlige blodsukkernivået. Vanlige bivirkninger av disse stoffene inkluderer vektøkning og lavt blodsukker. Noen leger har stilt spørsmål ved om tiazolidindioner er trygge fordi de har vist seg å forverre hjertesvikt og forårsake leverskader hos noen pasienter. Disse stoffene, men er fortsatt vanlig å behandle type 2 DM.

I motsetning til de tiazolidindioner, fibrater er en type PPAR agonist som binder til alfa-reseptor-subtypen. Denne medisinen klassen brukes til å behandle hyperkolesterolemi. Stimulering av alfa-reseptorer øker høy tetthet lipoprotein (HDL) nivåer og avtar med lav tetthet lipoprotein (LDL) nivåer. Dette er gunstig fordi høy LDL nivåer er assosiert med økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, mens høye HDL-nivåer er beskyttende mot disse sykdommene. De mest brukte fibrater inkluderer fenofibrat, gemfibrozil, ciprofibrat, og bezafibrat.

De fibrater blir ofte brukt i forbindelse med andre medikamenter for behandling av hyperkolesterolemi. Vanlige bivirkninger av fibrater inkluderer muskelsmerter og magesmerter. I sjeldne tilfeller kan disse medikamentene føre til en tilstand som kalles rabdomyolyse, som er et stoff reaksjon som resulterer i en massiv nedbryting av muskelvev.