Hva er en Proton Magneto?

June 15  by Eliza

Et proton-magnetometer eller en protonpresesjonsmagnetometer er et apparat som kan måle variasjoner i et magnetisk felt ved å påvise aktivitet i protoner. Disse enhetene brukes i en rekke programmer på jorden og også i romforskningen. Ved hjelp av et proton magnetometer, kan jernholdige materialer identifiseres, fordi de påvirker magnetfeltet rundt dem, på sin side utløser følsomme proton magnetometer. Slike enheter kan være koblet til en som tilveiebringer en magneto utskriften av variasjoner i det magnetiske felt som studeres.

En anvendelse av proton-magnetometer er i arkeologi. Jernholdige materialer har blitt utnyttet av mange menneskelige samfunn gjennom historien, og steder av arkeologisk interesse kan identifiseres ved å se etter slike materialer. Menneskelige aktiviteter som folk kanskje ikke umiddelbart forbinder med jernholdige materialer som utvikling av keramikk glasurer og oppdrett kan også generere variasjoner i magnetfeltet til jorden som fungerer som avslørende tegn på menneskelig aktivitet.

Disse enhetene er også brukt i mineralleting å identifisere områder av interesse. Jernholdige materialer på egen hånd kan være verdifulle, og de kan også være assosiert med andre materialer som kan være av interesse for et firma som driver mineralgruvevirksomhet. I dette tilfelle kan den protonmagnetometer anvendes for å kutte ned på gjetting involvert i utforskning av et område som antas å inneholde materialer av interesse.

Skip kan være utstyrt med et proton magnetometer for formålet med navigasjonssikkerheten, da det er mulig å kollidere med skipsvrak og andre jernholdige gjenstander, og medføre skade. Folk som prøver å finne vrak for berging, rekreasjons dykking og andre aktiviteter også utnytte disse enhetene i deres arbeid. Den grad av raffinement av anordningen varierer, avhengig av den anvendelse for hvilken den er konstruert. Ekstremt sensitive versjoner kan være ganske dyre, noe som reflekterer den mer komplekse tekniske involvert i deres utvikling.

Jorden er ikke det eneste stedet hvor en protonmagnetometer kan være nyttig. Romfartøyer, for eksempel prober er ofte utstyrt med protonmagnetometre, slik at de kan samle data om planetene og andre formasjoner som de passerer. Denne informasjonen kan kombineres med annen informasjon innsamlet av romfartøyet til å gi forskere med mer informasjon om objekter i verdensrommet og historien til plass. Sammensetningen av jordsmonn og atmosfærer er også et tema av interesse blant forskere som er interessert i muligheten for å identifisere liv i andre hjørner av universet.

  • Et proton-magnetometer kan brukes til å måle variasjoner i jordens magnetfelt.
  • Protonmagneto kan beskytte skip fra å kjøre inn i forliset nettsteder.