Hva er en Public Policy Center?

February 14  by Eliza

En offentlig politikk sentrum er en akademisk institusjon som analyserer aktiviteter av lovgivere og offentlige etater. De ansatte på et offentlig politikk Senteret består av stipendiater, praktikanter, og en kommunikasjons ansatte. Omfanget av senterets forskning kan være alt fra lokale juridiske problemstillinger til samspillet mellom nasjonale og internasjonale organisasjoner. Offentlig politikk fellows ser på påvirkning av rettsakter, valg, og ikke-statlige aktører på offentlige anliggender. Finansieringskilde for en offentlig politikk sentrum kan være et statlig universitet system, selskaper, eller private givere.

Forskning utført av en offentlig politikk sentrum stammer fra en gruppe av stipendiater. Disse karene er vanligvis professorer og akademiske forskere som er spesialister på trange områder av offentlig politikk. Den typiske politikk sentrum bringer også i lavere og høyere praktikanter for å hjelpe stipendiater med sin forskning. En offentlig politikk instituttet kan invitere besøker stipendiater og forelesere for å bistå med nye initiativ. Forskningsartikler, notater og hefter som er opprettet av en offentlig politikk instituttet er generert av en in-house kommunikasjonsteamet.

Offentlig politikk institutter fokusere sin oppmerksomhet på lokale, nasjonale eller internasjonale spørsmål basert på deres oppdrag uttalelser. Et institutt innenfor et lokalt college kan fokusere utelukkende på statlige lovgivende forsamlinger og lokalpolitiske saker. Politiske sentre fokusert på nasjonale lovgivere, konstitusjonelle spørsmål, og valgene er ofte plassert i offentlige universiteter. Studiet av offentlig politikk på en global skala kan gjennomføres ved et institutt som ligger i en stor verden hovedstad.

Disse ulike tilnærminger til offentlig politikk forskning viser de komplekse sammenhengene som er forklart av politiske stipendiater. Et område av forskning er de langsiktige virkningene av offentlig politikk skapt i fortiden. Denne forskningen kan også utvikle seg til en sammenligning mellom tidligere og nåværende politikk. En stipendiat kan bruke tid på å se på hvordan språket som brukes i valg påvirker adopsjon av ny politikk. Offentlige politiske sentre med store forskergrupper kan tilordne hver stipendiat til et bestemt politikkområde, som miljøspørsmål eller valgreform.

Finansieringen for en offentlig politikk senter kan komme fra offentlige eller private organisasjoner som er interessert i å produsere unike forskning. Statlige universiteter bruker offentlige midler til å produsere objektiv forskning gjennom sine politiske sentre. En offentlig politikk med fokus på effekten av politikk på en bestemt bransje kan bli finansiert av en gruppe bedrifter. Et individ aksjeselskap kan finansiere offentlig politikk forskning som støtter sin produktutvikling og markedsføring. Politiske institutter kan også fungere som non-profit organisasjoner som ber om donasjoner fra enkeltpersoner og bedrifter.

  • En offentlig politikk sentrum er en akademisk institusjon som analyserer aktiviteter av offentlige organer.