Hva er en Q Meter?

April 21  by Eliza

AQ meter er en enhet som tester visse egenskaper av radiofrekvens kretser. Slike innretninger er spesielt bestemme Q, eller kvalitetsfaktor, av kretsene som en del av rutinetesting. De har vært i stor grad fortrengt av annet elektronisk testutstyr som registrerer et bredere spekter av nyttige data for fremtidig referanse av operatører og teknikere. Det kan være vanskelig å finne en Q meter på det åpne markedet i mange deler av verden.

Kvalitetsfaktoren bestemmer ytelsen til en krets i henhold til anvendelse, og måler dempning av kretsen. Noe med en høy Q har relativt lavt energitap, mens lave målinger indikerer høyt energitap. I et enkelt eksempel, når noen treffer en bjelle, vil det appellerer i flere minutter etter ringer, setter ut stadig mindre bølger. På den annen side vil en formerte pudding bare riste et par ganger etter at bollen er frynser, miste energi raskt.

Q meter feste til utstyr for å måle dens induktans, mengden av energi kan lagres sammen med motstanden og konduktans, som viser hvor lett løpende beveger seg gjennom kretsen. All denne informasjonen kan brukes i en beregning for å bestemme kvalitetsfaktoren. Enheten kan utføre denne beregningen for brukeren, eller det kan være nødvendig å manuelt gjøre regnestykket. Operatører kan bruke en Q meter med en rekke kretser på radio, TV og andre radiofrekvens kretser.

Disse instrumenter vanligvis gi en direkte avlesning med målere på overflaten av enheten. Hvis avlesninger synes uvanlige, kan det være nødvendig å kalibrere, eller det er mulig det er et problem med det utstyret som kanskje må tas opp. Teknikere som bruker Q meter trenger for å opprettholde dem nøye for å sikre at alle tilkoblinger forblir lyd og funksjonell. Dette kan hjelpe folk unngå falske eller villedende målinger, samt feil som kanskje ikke er umiddelbart synlig.

Andre testutstyr tillater operatørene å samle inn mer data. Dette kan være nyttig for å vurdere fullt ut egenskapene til en krets og for å gi et fullstendig bilde av hva som skjer inne i den. Av denne grunn, er Q-måleren ikke er i utbredt bruk. Noen eldre modeller er fortsatt funksjonell og kan brukes av folk som ikke har råd nyere testutstyr eller som spesielt ønsker å bruke en Q meter. Det er også mulig å bygge en, ved hjelp av instruksjonene på steder på nettet, så vel som i amatørradio og annen elektronikk hobbyist publikasjoner.