Hva er en rabatt House?

April 26  by Eliza

En rabatt huset, også kjent som en regning megler, kjøper pengemarkedsinstrumenter på en rabatt og innehar eller selger dem som en investering verktøy. Disse kan omfatte sertifikater, veksler, statskasseveksler, og andre kortsiktige gjeldsinstrumenter. Begrepet "rabatt hus" er mer vanlig i Storbritannia, men virksomheter som betjener denne grunnleggende funksjon finnes rundt om i verden. De gjør forretninger med regjeringen, så vel som store banker, verdipapirforetak og andre finansinstitusjoner.

Bedriftene holder pengemarkedsinstrumenter kan nærme seg en rabatt huset om et salg. De ønsker kanskje å få dem av bøkene sine for en rekke årsaker, inkludert den enkle behov for å få tilgang til kapital. For eksempel kan en bank bli sittende på sertifikater som den trenger for å konvertere til umiddelbar kontanter. Det kan tilby en bunt av gjeld for salg til rabatt huset, som kan vurdere dem og gjøre et tilbud.

Disse selskapene tjener penger ved å betale mindre enn pålydende for instrumentene de kjøper. Frekvensen av rabatt kan avhenge av hvilken type finansielle produkt samt markedsforhold og tilhørende risiko. For finansielle bedrifter, selge til en rabatt huset innebærer å ta et tap på gjelden, fordi de ikke skjønner den fulle verdi, men dette kan være akseptabelt når kapitalen er nødvendig eller bøkene må være mer balansert. De kan velge å avvise et tilbud eller forhandle om de føler rabatten huset ikke tilbyr nok.

Etter overføringen av instrumentene, har rabatten huset to alternativer. Det ene er å videreselge dem til andre investorer som er interessert i dem. Firmaet kan selge til pålydende eller tilby en liten rabatt som fortsatt tillater dem å tjene. Et annet alternativ er å beholde instrumentene før de modnes og samle den fulle verdien fra skyldneren. Dette kan være et alternativ for et selskap med nok likviditet til å håndtere finansielle behov før gjelden forfaller.

Bruken over husene er ett blant mange verktøy som brukes til å holde den globale kredittmarkedet i drift. Ved å selge gjeld, kan finansinstitusjoner finansiere flere lån, noe som sikrer en jevn flyt av kapital gjennom systemet. Myndighetene kan også slå til rabatt hus for å møte kortsiktige likviditetskriser. I mellomtiden, kan investorene nytte av kontrahering med en regning megler for å kjøpe rabatterte gjeldsinstrumenter som kan gi et overskudd når de modnes.