Hva er en radar høydemåler?

December 31  by Eliza

En radar høydemåler er en begrenset skala flyets høyde måleinstrument som viser absolutte høyde eller flyets eksakte høyde over bakken. Instrumentet oppnår dette ved å styre radiobølger direkte ned på bakken og leser de reflekterte signaler. Den tidsforløp mellom utsendte og mottatte signaler blir deretter anvendt for å beregne høyden over bakken. Konvensjonelle høydemålere gir ikke absolutte målinger og i stedet måle barometrisk høyde eller høyden av flyet over havflaten. Dette gjør radar høydemåler en ekstremt verdifull del av utstyret benyttes både som en flytur hjelpemiddel og som en del av mange fly terrengvarslingssystem (GPWS).

Instrumentene som brukes som indikatorer primære høyde i de fleste fly er avhengig av barometertrykket opplesninger for deres drift og bare gi en nøyaktig måling over et gitt datum eller trykkgradient. Dette er typisk havoverflaten; piloter må betale spesiell oppmerksomhet til forholdet mellom de kjente høyder av bakkefunksjoner og barometrisk høyde returnert av høydemålere. Når situasjoner som for eksempel tap av orientering kommer, er pilotenes manglende kunnskap om deres nøyaktige plassering ekstremt farlig som de har ingen måte å vite hvor høyt flyet er over bakken. Radarhøydemålere tjene som viktige referanse hjelpemidler som gir pilotene eksakt bakkeklaring opplesninger. De er også nyttig under landing operasjoner der de leverer nøyaktige rullebane klarerings opplesninger, og dermed lar pilotene å blusse eller løfte flyets nese riktig før landing.

Radar er et akronym for Radio Detection and Ranging, og radar høydemåler teknologi er avhengig fokuserte radiobølger som sendes vertikalt ned mot bakken. De reflekterte signalene blir hentet av en mottaker i flyet, og tidsrommet mellom utsendte og mottatte signaler extrapolates absolutte høydeavlesningene. Også kalt radiohøydemålere, disse instrumentene tilbake begrenset skala målinger med typiske maksimal rekkevidde evner på 2500 meter eller 762 meter. Uavhengig av deres begrenset rekkevidde, radarhøydemålere er en kritisk del av GPWS systemer og kan levere piloter med livreddende tidlig varsling av uventede bakken nærhets situasjoner.

Radar høydemåler formater varierer betydelig i henhold til alder av systemet og med analog type runde eller bånd oppringning eksempler typisk for eldre installasjoner. De som finnes i moderne avionikk suitene er vanligvis integrert i glass cockpit visningsenheter og har sofistikerte GPWS funksjonalitet. På grunn av mangel på tillit til ram og statisk luft systemer i flyet, er det radar høydemåler også en god backup alternativ i tilfelle av svikt i disse systemene.

  • En radar høydemåler er en begrenset skala flyets høyde måleinstrument som viser absolutte høyde eller flyets eksakte høyde over bakken.