Hva er en Real Estate kontrakt?

January 19  by Eliza

En eiendomsmegler kontrakt er en kontrakt om kjøp eller bytte av land og eiendom mellom partene. Kontrakten kan dekke et kjøp, salg, leasing eller utleie. Det kan være mellom to eller flere parter, og er vanligvis skriftlig. Denne type kontrakt følger normal kontraktsrett og juridiske krav, og er kjent som et land kontrakter eller som en kontrakt for gjerning.

En eiendomsmegler kontrakt kan trekkes opp av begge sider kollektivt og signert, eller komponert av den ene siden, signert, og tilbys til den andre siden for en avtale og signatur. Counter tilbud kan gjøres før kontrakten er signert av begge sider. Hver ekstra mottilbud, ofte ledsaget av et merke opp av kontrakten, skal signeres dersom laget etter signering.

En eiendomsmegler Kontrakten har ofte mange forhold som må være oppfylt eller vedlikeholdes for kontrakten skal være effektiv. Kontrakten har også en dato for besittelse, som vanligvis er en tid når avtalen trer i kraft og besittelse av eiendommen overføres til en signataren. Forholdene kan legges til kontrakten, og et depositum kan eller ikke kan være nødvendig, avhengig av økonomisk pålitelighet av kjøperen.

En eiendomsmegler Kontrakten har mange krav, og må omfatte alle følgende for å bli vurdert rettslige og rettskraftig: en juridisk beskrivelse og gate av eiendommen inngår i kontrakten; salgspris eller betaling avtalt; spesifikk av et boliglån (hvis aktuelt), inkludert beløp, rente, løpetid, og forfallsdato; innskuddet; og en frist for sluttføring av avtalen og overtakelse besittelse.

Sammen med disse viktige detaljer, må en eiendomsmegler kontrakt skissere mange av detaljene som ofte gjør eller bryte en avtale, og vanligvis er svært viktig for kjøperen, inkludert: hva som er inkludert eller ekskludert fra det åpenbare eiendomsmegling; beredskaps for en inspeksjon, og når det skal utføres; en garanti på land eller deler av eiendommen; en testing av brønner og septiktanker; hvor lenge tilbudet står før aksept eller må initieres et mottilbud; forsikringsdekningen av eiendommen mellom utveksling av eiendeler; og, veldig viktig, hva prosessen vil bli brukt til voldgift dersom kontrakten er tenkt å være brutt.

En eiendomsmegler kontrakt kan være mellom vanlige borgere og kan omfatte vurdering av en advokat fra en eller begge sider. Alle vilkårene i kontrakten må være innenfor lovene i styrende landet, og ødeleggelsen av en kontrakt vil ofte resultere i en sivil påstander søksmålet.

  • Kjøpere og selgere utføre en real estate kontrakt om kjøp av en eiendom.
  • Eiendomsmegling kontrakter ofte dekke kjøp eller salg av en bolig.
  • Brudd på en real estate kontrakt vil ofte resultere i en sivil påstander søksmålet.
  • En eiendomsmegler kontrakten skal skissere saksbehandlingen knyttet til testing av brønner og septik.