Hva er en regjering Agent?

February 13  by Eliza

En agent for myndighetene er noen som representerer interessene til en regjering. Mens mange mennesker assosierer regjeringsagenter spesielt med politi, kan de faktisk arbeider i et bredt spekter av kapasiteter. Å være en agent for myndighetene, trenger noen som regel å være en borger av staten han eller hun jobber for, og være i stand til å passere en bakgrunn og karakter test, fordi han eller hun representerer staten til enhver tid og er ventet å holde seg til en meget høy standard for oppførsel.

I en rettshåndhevelse kapasitet, kan en agent for myndighetene handle i interessene til regjeringen for å etterforske, tiltale, og forhindre forbrytelser som antas å være skadelig for regjeringen. Regjeringsagenter også håndheve standarder og koder, for eksempel agenter som jobber for offentlige helsetjenester, miljøorganisasjoner, og så videre. I tillegg til å håndheve standarder satt av regjeringen, kan regjeringsagenter skal være involvert i utformingen av ny politikk. Mange statlige agenter jobber som sensorer for å avgjøre hvorvidt innbyggerne i samsvar med lov, enten de er inspisere skatt poster eller besøke fabrikker for å teste utslippene.

Diplomati er også utført av statlige midler, selv om de ikke nødvendigvis vil bli referert til som midler. Disse topptrente agenter forhandle på vegne av regjeringen i internasjonale konflikter, fremme samarbeid med andre nasjoner, og bistå borgere av regjeringen mens de er i utlandet. Diplomater kan avverge krig, forhandle handelsavtaler, og fungere som nøytrale parter til å bidra til å oppnå en traktat eller avtale mellom to andre nasjoner. Spesialiserte regjeringsagenter samle etterretning som kan være nyttig eller relevant for nasjonal sikkerhet, både hjemme og i utlandet.

En agent for myndighetene kan også representere andre statsansatte. For eksempel kan ansatte i enkelte etater kontakte en regjering reisebyrå når de trenger å reise for regjeringen, med agent å reise ordninger på vegne av de ansatte. Agenter kan også spesialisere seg i oppgaver som å gi økonomisk rådgivning og bistand til regjeringen arbeidere, bidrar regjeringen arbeidere gjør pensjonsordninger, og som representerer statsansatte i retten.

Mange regjeringer tilby visse beskyttelse og rettigheter til deres agenter som kanskje ikke er tilgjengelig for gjennomsnittlig borgere. For eksempel kan nekte en inspeksjon av en agent for myndighetene være grunnlag for rettslige sanksjoner, og overgrep mot en regjeringsagent behandles vanligvis som en mer alvorlig forbrytelse enn overgrep mot en sivil. Regjeringsagenter ofte liker utvidet krefter som de er forventet å bruke profesjonelt og ansvarlig, og blundere i atferd kan bli alvorlig straffet.

  • Mange statlige midler kunne bli nødvendig å reise utenlands på et diplomatpass.
  • Diplomater er regjeringen agenter som representerer USA rundt om i verden.